Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Gmina Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

 Działanie 7.4  Usługi społeczne

programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego  2021-2027

o nr FESL.07.04-IZ.01-032/23


Więcej o 800+

Szanowni Państwo,

7 sierpnia 2023 r. podpisana została nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) będzie wynosiła 800 zł na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych który wypłaca świadczenie, sam podniesie wysokość świadczenia z urzędu. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości.

Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.zus.pl pod linkiem: 800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Kontakt z ZUS

ü  Kontakt telefoniczny z ZUS

ü  E-wizyta w ZUS

ü  E-wizyta w ZUS w polskim języku migowym

ü  Umów się telefonicznie na wizytę w ZUS

Z upoważnienia p.o. Dyrektora Oddziału ZUS w Bielsku-Białej Pana Marcina Tomeckiego


Więcej o Klub senior +

W 2023r. Klub „Senior+” w Wiśle  kontynuuje swoją działalność. Tak jak w poprzednich latach, członkowie  Klubu spotykają się w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00 w budynku centrum przesiadkowego przy ul. 1 Maja 69. Klub liczy obecnie maksymalną liczbę członków, tj. 20 osób. Głównym celem spotkań jest integracja i aktywizacja członków klubu, poprawa kondycji psychofizycznej oraz rozwijanie zainteresowań, poprzez umożliwienie korzystania z oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej i społecznej aktywizacji.

Regularnie realizowane są zajęcia z zakresu terapii zajęciowej. Korzystając ze wsparcia i inspiracji prowadzącej je animatorki, seniorzy poznają różnorodne techniki pracy, często wykorzystując nieoczywiste materiały jak kamienie, liście, słoiki, butelki, resztki materiałów itp. W tym roku uczestnicy zajęć rozwijali wyobraźnię i zdolności manualne tworząc piękne drzewka z suszonych liści, zabawne długonogie skrzaty, kurki, zające z siana, bransoletki, wazoniki, kompozycje z kwiatów z bibuły krepiny i ozdabiając przedmioty i kamienie metodą decoupage czy szyjąc maskotki.

W ramach organizowanych przez opiekuna Klubu zajęć integracyjno-edukacyjnych m. in. grano w planszówki, zaprezentowano sylwetkę i twórczość Ludwiga van Beethovena, zwyczaje wielkanocne w Polsce i na świecie, trenowano mózg, świętowano dzień dziecka i dzień kota Garfielda. Odbyliśmy także wirtualny spacer po krakowskich Plantach, wsłuchując się w przestawione przez historyka fragmenty literatury, ilustrowane prezentacją zdjęć. Duże zainteresowanie wzbudziły także warsztaty poświęcone pszczołom i arbuzowi, podczas których nie tylko poznaliśmy prozdrowotne właściwości miodu i arbuza, ale przyrządziliśmy oryginalne potrawy jak np. ciasto pszczółka czy pizza z arbuza.  Oprócz informacji przedstawionych w formie prezentacji, zdobyte wiadomości utrwalane są poprzez rozwiązywane zagadki i quizy, wykreślanki, oglądane filmy itp.

Miłą formą integracji są niewątpliwie wspólne imprezy i wycieczki. Tłusty czwartek był okazją do karnawałowej zabawy, poprzedzonej wspólnym przygotowaniem tradycyjnych przysmaków tj. pączków i faworków. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła także niedawna wycieczka do Rud, gdzie po zwiedzaniu Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego, udaliśmy się do Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej. Posileni własnoręcznie upieczonymi kiełbaskami, wyruszyliśmy w podróż pociągiem do stacji Stanica. Powrotną drogę odbyliśmy wozami zaprzężonymi w konie, przypominając sobie czasy kiedy jeszcze nie znano kolei. Ciesząc się pogodą i świetnymi humorami, jednocześnie  podziwialiśmy piękne widoki Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Korzystając z miejscowej oferty kulturalnej odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną i zwiedziliśmy wystawę malarstwa Czesława Kuryatty w Muzeum Beskidzkim. Udało się także zorganizować wyjazd na spektakl „Żona do adopcji” w MDK „Prażakówka” w Ustroniu.

Wielu użytecznych informacji na temat profilaktyki i dbania o zdrowie dostarczyło spotkanie z naturopatką, która w bardzo ciekawy sposób przedstawiła wykład „Zdrowie jest w naszych rękach”. W trosce o zdrowie i sprawność fizyczną klubowiczów zorganizowano także spacer nordic walking,  korzystając z zakupionych w poprzednich latach kijków.

Wspólne zajęcia i wyjścia nie tylko pozwalają lepiej się poznać i miło spędzić czas, ale pobudzają aktywność i kreatywność seniorów, rozwijają zainteresowania i inspirują do poszerzania wiedzy o różnorodnej tematyce, jednocześnie zapobiegając poczuciu osamotnienia i stwarzając możliwość udziału w życiu społeczno-kulturalnym .

MOPS na wszystkich spotkaniach zapewniał wprowadzający domową atmosferę drobny poczęstunek (kawa/herbata, ciasto, owoce) oraz wszelkie materiały potrzebne do warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych.


Więcej o Diagnoza problemów uzależnień

Diagnoza Problemów Uzależnień na terenie Miasta Wisła – kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 03 lipca do 16 lipca 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Uzależnień Miasta Wisła.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/c453115f24b8103ca

 
Zachęcamy do udziału w badaniu.


Życzymy Wam udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Bawcie się dobrze, odpoczywajcie, spędzajcie czas z najbliższymi.

Niech to będzie czas pełen niezapomnianych przygód, ciekawych spotkań i dobrego humoru.

Pracownicy MOPS

Więcej o Wesołych świąt

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

życzymy spokojnych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Niech ten wyjątkowy czas będzie wytchnieniem od trosk i źródłem refleksji.

Niech napełni nas nadzieją i wiarą na lepsze jutro,

by z ufnością patrzeć w przyszłość.

Pracownicy MOPS w Wiśle.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2023 będą przyjmowane w terminie od dnia 11 kwietnia do dnia 28 kwietnia.

Jednocześnie informujemy, że w związku z obowiązkiem nałożonym przez PFRON na PCPR dotyczącym wprowadzenia wniosków do SOW, wszystkie wnioski które będą składane w formie papierowej w tutejszym PCPR będą na bieżąco wprowadzane do Systemu Obsługi Wsparcia PFRON w obecności petenta.

Biorąc pod uwagę powyższe, celem uniknięcia wydłużonego czasu załatwienia sprawy PCPR w Cieszynie rekomenduje składanie wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle zaprasza mieszkańców Wisły do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

– wartość dofinansowania: 27 744,00 zł,

– całkowita wartość: 27 744,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a) 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (340 godzin w okresie trwania programu),

b) 2 osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (340 godzin w okresie trwania programu).

Pierwszeństwo korzystania z usług mają członkowie rodzin lub opiekunowie faktyczni sprawujący bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi/osobami dorosłymi, które uzyskały najmniejszą liczbę punktów z Karty pomiaru należności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- skali FMI

W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w:

a) czynnościach samoobsługowych,

b) czynnościach pielęgnacyjnych,

c) w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,

d) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

e) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach programu.

Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymają stosowną informację.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o:

 1. złożenie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osoby, która ma być objęta usługami (tj. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenia równoważnego),
 2. złożenie karty zgłoszenia do Programu,
 3. złożenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM),
 4. złożenie oświadczenia o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną,
 5. złożenie oświadczenia dotyczącego wyboru osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej (w przypadku osób wskazujących opiekuna), przy czym wskazany opiekun musi spełniać warunki określone w § 2 ust.1 Regulaminu określającego zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,
 6. złożenie podpisanej Klauzuli informacyjnej Ministerstwa w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2023,
 7. złożenie pisemnej informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców przestępstw na tle seksualnym – dotyczy opiekunów dzieci do 16 roku życia,
 8. złożenie zaświadczenia o niekaralności – dotyczy opiekunów dzieci do 16 roku życia,

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje:

a) wynik pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, które dokonywane są na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 6 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną,

b) kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

Dokumenty do pobrania:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle zaprasza mieszkańców Wisły do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie programu: 34 129,00 zł
Całkowita wartość programu: 34 129
,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w planowanej liczbie:

– 1 osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – maksymalnie 720 godzin usług asystenta rocznie;

– 1 osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – maksymalnie 360 godzin usług asystenta w roku.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do Programu, otrzymają informację o zakwalifikowaniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Wszystkie osoby, które nie zakwalifikowały się do Programu, znajdą się na liście rezerwowej.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczone są bezpłatnie w ramach Programu. Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w:

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

c) załatwianiu spraw urzędowych;

d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023: karty zgłoszenia do Programu, klauzuli informacyjnej w ramach Programu, klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu oraz złożenie oświadczenia w przypadku wskazania asystenta osobistego w ramach Programu.

Dokumenty należy złożyć osobiście w tutejszym ośrodku.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń!

Realizacja programu rozpocznie się od dnia podpisania umowy!

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią Programu oraz regulaminem określającym zasady realizacji Programu. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami: 33 855 35 53.

Dokumenty do pobrania:


O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu.
Zwrotu podatku VAT nie otrzymają ci, którzy wykorzystują np. tylko do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową. 
Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do CEEB.
Kolejnym ważnym warunkiem otrzymania zwrotu VAT za gaz jest kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe w przypadku zwrotu VAT jest takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wnioski o zwrot VAT za gaz można składać:

 • w formie elektronicznej
 • w formie papierowej – MOPS Pl. B. Hoffa 3; Wisła

Zwrot VAT od ceny gazu obowiązuje od 1 stycznia 2023. O zwrot VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w nowym roku. 

Wnioski można składać do 31 grudnia 2023.

Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o zwrot VAT 2023?

Do wniosku trzeba załączyć:

 • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię /odbiorca winien złożyć wniosek jako osoba uprawniona/
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne /faktura powinna być wystawiona na odbiorcę paliw = wnioskodawcę/
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Do góry