Jesteś tutaj:

Kategoria: Senior+

Więcej o Działalność Klubu Senior+ ponownie zawieszona

Działalność Klubu Senior+ ponownie zawieszona

19 października wojewoda śląski polecił włodarzom miast i powiatów czasowe zawieszenie (od dzisiaj do odwołania) działalności dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej. Dotyczy to m.in. wiślańskiego Klubu „Senior+”. To działanie jest związane z rosnącą ilością zachorowań na COVID-19.


Więcej o Projekt „Obywatel Senior” [REKRUTACJA]

Projekt „Obywatel Senior” [REKRUTACJA]

Serdecznie zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia do udziału, w realizowanym przez Akademię Lokalnej Przedsiębiorczości, projekcie „Obywatel senior”. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczne i obywatelskie poprzez organizację szkoleń, warsztatów, a także utworzenie „Poczty Obywatelskiej”.

W ramach projektu przewidziano:

a) Szkolenia „Obywatel Senior” – obejmować będą realizacje 2 trzydniowych wyjazdowych szkoleń. Tematyka  prowadzonych  szkoleń obejmować będzie m. in.: prace w grupach, diagnozę lokalnych problemów społecznych i obywatelskich, komunikacje i konsultacje społeczne, elementy warsztatów ożywienia obywatelskiego, motywacje oraz angażowanie seniorów w prace społeczną, planowanie inicjatyw i ich właściwą realizacje, sztukę osiągania celów, planowanie długofalowe i strategiczne, zdobywanie poparcia dla inicjatyw seniorskich, pozyskiwanie środków na działalność dla seniorów, zagadnienia prawa administracyjnego ukierunkowanego na rady seniorów, media społecznościowe dla seniora (jak korzystać i promować idee w mediach społecznościowych). Udział w szkoleniach jest darmowy, a koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywane są z środków przewidzianych na realizację projektu.

b) Utworzenie i obsługę „Poczty Obywatelskiej” – Skrzynki „Poczty Obywatelskiej” zlokalizowane są w:

Klubie „Senior +” ul. 1 Maja 69

oraz budynku MOPS Pl. Hoffa 3

Do skrzynki seniorzy mogą wrzucać karteczki z postulatami oraz spostrzeżeniami na temat bieżących spraw społeczno-politycznych.  Swoje postulaty i spostrzeżenia seniorzy będą mogli przekazywać w sposób anonimowy lub zostawiając informacje kontaktowe, które umożliwią pozyskanie dodatkowych informacji o zgłaszanym postulacie.  Cyklicznie wszystkie skrzynki będą otwierane, pozyskane informacje będą analizowane i zostaną zaprezentowane w formie raportu.

c) Warsztaty „Aktywny Senior” – realizowane będą z udziałem uczestników Szkoleń „Obywatel Senior”, którzy będą uczestniczyć w nich w ramach wolontariatu.

Warsztaty zostaną przygotowane przy udziale grupy seniorów uczestniczących w szkoleniach Obywatel Senior. Pomogą oni w zorganizowaniu warsztatów w swojej gminie m. in. poprzez: rekrutacje pozostałej części uczestników warsztatów, przygotowanie i realizacje planu promocji warsztatów w środowisku lokalnym, przygotowanie i zaproszenie przedstawicieli środowiska lokalnego, przygotowanie zaplecza technicznego warsztatów. Będą również pełnić rolę asystentów techniczno-merytorycznych, tj. motywować innych do pracy, przygotowywać arkusze do pracy w grupach itp. Warsztaty odbywać się będą przez 2 dni, każdy dzień obejmować będzie 6 godzin warsztatów. Tematyka warsztatów obejmować będzie m. in.: Diagnozę problemów lokalnych i zasobów jakimi dysponuje dana gmina, Tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozę problemową, ich opracowanie i wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku lokalnym, sztuka prowadzenia dialogu obywatelskiego, metody prowadzenia dialogu, struktura prowadzenia konsultacji, jak prowadzić konsultacje społeczne, jak wspierać seniorów w inicjatywach społecznych, planowanie strategiczne – długofalowe myślenie o rozwiązywaniu problemów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśle.

Więcej na temat projektu:


Więcej o Program Aktywności Lokalnej – Biskupice

Program Aktywności Lokalnej – Biskupice – z wizytą studyjną w Wiśle, w Klubie Senior+

W dniu 23.09.2020r. gościliśmy w Klubie „Senior+” uczestników Programu Aktywności Lokalnej z Biskupic. Celem wizyty studyjnej była wymiana praktyk i informacji nt. zrealizowanych działań w Wiślańskim Klubie Seniora i Klubie Dobrych Praktyk w Biskupicach.

Podczas spotkania rozmawiano o działaniach realizowanych przez oba Programy oraz o doświadczeniach i korzyściach dla mieszkańców płynących z ich funkcjonowania.

W drugiej części wizyty studyjnej goście z Biskupic zwiedzili Muzeum Muzeum Beskidzkie w Wiśle, spacerowali po wiślańskim rynku. Na koniec wyjechali Skocznia im. Adama Małysza.

Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie!


Więcej o Działalność Klubu Senior

W czerwcu br. rozpoczął swoją działalność Klub „Senior+” w Wiśle. Członkowie  Klubu spotykają się w czwartki w godzinach od 8.00 do 13.00 w budynku centrum przesiadkowego przy ul. 1 Maja 69. Głównym celem spotkań jest integracja i aktywizacja członków klubu, poprawa kondycji psychofizycznej oraz rozwijanie zainteresowań, poprzez umożliwienie korzystania z oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej i społecznej aktywizacji.

Więcej „Działalność Klubu Senior”

Bezpłatna Pomoc Dla Oszukiwanych Seniorów

Seniorzy coraz częściej stają się ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych ze strony rozmaitych firm i naciągaczy. Schemat z reguły wygląda podobnie. Starszy człowiek odbiera telefon, np. z banku, firmy handlowej, telekomunikacyjnej, energetycznej czy ubezpieczeniowej.

Bywa, że naciągacze odwiedzają seniora w domu. Osoba, która prowadzi rozmowę, zwykle przedstawia się z imienia i nazwiska, wydaje się miła i pomocna. Wzbudza zaufanie. Szybko też zaczyna namawiać swojego rozmówcę do skorzystania z „wyjątkowej oferty” lub „promocji”. Doradza np. zmianę aktualnego abonamentu telefonicznego, zawarcie nowej umowy na dostawę energii elektrycznej, wzięcie kredytu czy wykupienie polisy.

Często też zapraszają na darmowe badania lub promocyjną prezentację, gdzie namawiają na zakup różnych rzeczy za cenę znacznie wyższą od ich rzeczywistej wartości.

Wykorzystując wiarę w uczciwość, a także ludzką naiwność i niewiedzę, posługując się sprytnymi marketingowymi chwytami, potrafią nakłonić seniora do tego, by podpisał odpowiednie dokumenty i wyraził zgodę na to, co mu się proponuje.

Niebawem okazuje się, że miało być taniej i lepiej, a jest drożej i gorzej.

Jedno jest pewne, od zaciągniętych zobowiązań trudno się uwolnić, a za rozwiązanie umowy często żądają nawet kilka tysięcy złotych.

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa należy zachować szczególną ostrożność i rozsądek oraz uważać, aby nie paść ofiarą oszustów. Pamiętajmy, że przestępcy, wykorzystując obawę i niepewność związaną z epidemią, chcą wyłudzić pieniądze.

Niektórzy handlowcy i przedsiębiorcy stosują spekulacyjne, paskarskie ceny.

Takim właśnie sytuacjom organizacja przeciwstawia się, 

pomaga oszukanym seniorom – doprowadza do unieważnienia nieuczciwych umów,

przeciwstawia się wykorzystywaniu epidemii i stosowaniu spekulacyjnych, paskarskich cen.

Warto skorzystać z tej pomocy.

Napisz do stowarzyszenia lub zadzwoń  → tel. 42 279 73 55

Więcej o stowarzyszeniu przeczytasz: http://zg.plcb.org/interwencje/74-oszusci-seniorow


Więcej o Zielskie spotkanie Klubu Senior+

Zielskie spotkanie Klubu Senior +

23 lipca 2020r.grupa uczestników Klubu Senior + odwiedziła Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle Jonidło. Pani Ewa Zarychta oprowadziła seniorów po nowopowstałym edukacyjno- rekreacyjnym obiekcie przeznaczonym dla wszystkich mieszkańców i turystów. Pachnące rabaty lokalnych kwiatów, krzewów, pnączy, róż, a także łany zbóż zachwyciły zwiedzających.

Następnie przejechaliśmy do Nadleśnictwa w Wiśle Czarne. Pan mgr inż. Piotr Dudzik specjalista służby leśnej, zaprosił seniorów do Izby Pamięci oraz przedstawił informacje o działalności Nadleśnictwa: realizacji zadań z zakresu hodowli głuszca, pszczół i ochrony lasu. W ogrodzie ziołowym przedstawił seniorom miejsce rabat ziołowych, kwiatów miododajnych, drzew i krzewów owocowych. Seniorzy zebrali zioła takie jak szałwię, dziurawiec, miętę, melisę, które zostaną wysuszone w Centrum Edukacji Ekologicznej i wykorzystane do promocji tego ciekawego miejsca. Na koniec pracowitych zajęć należał się wszystkim zasłużony odpoczynek przy słodkim poczęstunku.

Uczestnicy mieli okazję spotkać się z Nadleśniczym Panem Andrzejem Kudełką, który ciekawie odpowiadał na pytania dot. działań leśników w lasach wiślańskich. Na „zielskie” spotkanie wstąpił również Sekretarz Miasta Pan Sylwester Foltyn, który serdecznie podziękował Seniorom za pomoc w zbieraniu ziół, proponując wprowadzenie na stałe akcji w  kalendarz spotkań klubu.

Dziękujemy Pani Ewie Zarychta i Panu Piotrowi Dudzik za poświęcony czas, zaangażowanie, pyszny poczęstunek, kierowcom za bezpieczny transport.

Na kolejne zajęcia w ramach Klubu Senior + zapraszamy seniorów w czwartki. Wszystkich informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle. Zapraszamy.   


Więcej o Klub Senior+

Klub Senior+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wznowieniu działalności Klubu Senior+

Klub jest miejscem spotkań dla wiślańskich seniorów, którzy ukończyli 60 lat. Głównym celem jest integracja i aktywizacja członków klubu, poprawa kondycji psychofizycznej oraz rozwijanie zainteresowań. Seniorzy mogą się realizować poprzez różne formy działalności.

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 8:00 do 13:00 w pomieszczeniach budynku dworca kolejowego, przy ul. 1 Maja 69 (pomieszczenia na piętrze). Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Aktualnie, w okresie pandemii koronowirusa, w trosce o zdrowie Seniorów, dla zapewnienia uczestnikom możliwości udziału w zajęciach z zachowaniem bezpiecznych warunków, spotkania w Klubie odbywają się w stałych grupach liczących max. do 20 osób.

Obowiązują wcześniejsze zapisy do poszczególnych grup u opiekuna Klubu, pod numerem telefonu: 33 855 35 53.

W Klubie obowiązuje procedura bezpieczeństwa w związku z wirusem SARS COV-2. Uczestnicy Klubu zobowiązani są do zapoznania się z wprowadzoną procedurą i przestrzegania określonych w niej zasad.


  • Ogłoszenie o rekrutacji
  • Regulamin klubu
  • Wniosek o przyjęcie do klubu „Senior+”
  • Protokół uzgodnień
  • Zgoda na publikowanie wizerunku
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  • Zaświadczenie lekarskie

Do góry