Jesteś tutaj:

Kategoria: Senior+

PROJEKT: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”

 NR:   WND-RPSL.09.02.05-24-0197/20-009

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśle w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
i Niesamodzielnych .

Projekt skierowany do 55 osób (34K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w woj. Śląskim w subregionie południowym  w gminie Wisła.

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w Gminie Wisła o 55 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (34K), w tym 18 osób z niepełnosprawnościami (11K), mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności poprzez m.in. usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania i Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji 20 opiekunów faktycznych (12K) z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie  01.07.2021 – 31.12.2022.

Zadania w ramach projektu: wsparcie opiekuńcze, asystenckie, Klub Seniora, Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Rezultaty:

1. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 42 (6 opiekunek, 1 AON, 35 miejsc w Klubie Seniora)

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi – 55

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 1. Dla potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:
 2. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługa opiekuńcza) średnio 62h/mc/UP, porada psychologa/prawnika/dietetyka 4h/mc wymiennie, usługa cateringowa,  1h / mc usługa fryzjerska/kosmetyczna wymiennie, zapewnienie materiałów zużywalnych)
 3. usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, 16 mcy, 80h/mc.
 4. utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane przez 16 mcy dla 20 osób, w każdym miesiącu uczestnik będzie mógł skorzystać następujących form wsparcia:
 5. zajęcia organizowane przez animatora / opiekuna dla Seniorów – np. przedstawienia kulturalne i środowiskowe, działalność edukacyjno – kulturalne i rekreacyjne, spotkania okolicznościowe, koła zainteresowań;
 6. Porada psychologiczne – udzielanie porad indywidualnych i grupowych wg potrzeb seniorów, których zakres tematyczny obejmie m.in. radzenie sobie ze stresem, motywację do zmiany zachowań zdrowotnych i żywieniowych (redukcja masy ciała, rezygnacja z palenia tytoniu, ograniczenie alkoholu, itp.) problemów indywidualnych wynikających z okoliczności, wydarzeń, problemów z własnymi nałogami, lękami, nastrojem, relacji rodzinnych, stanów depresyjnych;
 7. Porada prawnicza – udzielanie porad z zakresu: spraw spadkowych, mieszkaniowych, komorniczych, rodzinnych, spraw ZUS, odszkodowań, zagrożeń dotyczących seniorów, np. oszustów;
 8. Porada dietetyczna / edukacja prozdrowotna – porady indywidualne bądź grupowe wg potrzeb seniorów. Prowadzone przez dietetyka/ lekarza, zakres np. : rozpisanie konsultacji dietetycznej wg potrzeb bieżących seniorów, prowadzenie spotkań z zakresu edukacji prozdrowotnej;
 9. Aktywizacja fizyczna – prowadzenie zajęć z aktywizacji fizycznej np. nordic walking, aeorbik, gimnastyka, itp.
 10. Działania edukacyjne – prowadzenie zajęć z umiejętności obsługi komputera, Internetu, smartfona, tabletu;
 11. Organizacja wyjść rekreacyjno – kulturalnych – 1 wyjście na miesiąc, np. basen, kino, teatr.

Do projektu mogą przystąpić następujące osoby:

– zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

– zamieszkałe/ pracujące / uczące się  w Gminie Wisła,

– osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

– o miejsce w Klubie Seniora mogą ubiegać się Panie, które ukończyły 60 rok życia oraz Panowie, którzy ukończyli 65 rok życia

Aby zgłosić się do projektu należy:

 – zapoznać się z regulaminem projektu dostępnym w załączonym linku,

–  wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu i podpisać wszelkie wymagane doświadczenia, również załączony w poniższym linku,

–  oryginały dokumentów należy przekazać do biura projektu znajdującego się w  MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

W razie pytań należy kontaktować się z Biurem Projektu MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

Projekt przewiduje również wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Osoby zgłaszające się do projektu w charakterze Opiekuna Faktycznego deklarują opiekę nad osobą wymagającą wsparcia w życiu codziennym i będącą jednocześnie uczestnikiem projektu.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

Całkowita wartość projektu: 1 366 872,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 161 841,20 zł

Biuro projektu: MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin projektu
  1. Formularz zgłoszeniowy do projektu – opiekun faktyczny
   1. Formularz zgłoszeniowy do projektu – osoba niesamodzielna
   1. Oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności
   1. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo
    w projekcie – (dot. osób niepełnoletnich)
   1. Upoważnienie do dokonywania w imieniu  uczestnika projektu i na jego rzecz czynności formalnych związanych z udziałem w projekcie (dotyczy uczestników projektu, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie składać samodzielnie oświadczeń)

„Aktywna integracja w Gminie Wisła” – projekt realizujemy od lutego br.

Bogaty program obejmuje spotkania w klubie aktywnych, kursy i szkolenia zawodowe, działania wspomagające – aktywizujące m.in. warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, komputerowe, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, dietetykiem, trenerem pracy. Uczestnicy projektu mają również możliwość skorzystania z rehabilitacji.

 
Spotkania w klubie aktywnych są okazją do refleksji nad tym, co nasi Uczestnicy zyskali poprzez udział w projekcie? Jako najważniejsze korzyści należy uznać: podniesienie aktywności społecznej, uzyskanie nowych umiejętności, poczucie dobrze wykorzystanego czasu.
Dla zespołu pracowników MOPS realizacja projektu jest cennym doświadczeniem, które zamierzamy  wykorzystywać w przyszłości.

„Aktywna integracja w Gminie Wisła”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE Działania 9.1 Aktywna integracja PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.02.2021 r. do 31.05.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśle w partnerstwie z PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.


Więcej o Senior sierpień

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że dziś ukazał się sierpniowy numer Gazety Senior. A w nim m.in. Andrzej Wiśniewski, goszcząc w „Wakacyjnym Mieście Kobiet” w Świnoujściu, rozmawiał z paniami, dla których taniec stał się metodą na zdrowe, aktywne i radosne życie. Zajrzał za kulisy tanecznej przygody Teresy Pasierb, Mistrzyni Polski Seniorów w tańcach latynoamerykańskich oraz Międzynarodowej Mistrzyni Polski w kategorii seniorów w tańcach standardowych, oraz Iwony Pavlović, jurorki telewizyjnego programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, trenerki tańca, wielokrotnej mistrzyni Polski. Taniec może wnieść zaskakująco wiele korzyści do naszej codzienności i to bez względu na wiek!

W aktualnym numerze znajdą Państwo wiele ważnych informacji dot. finansów i zdrowia seniorów. Wciąż zachęcamy do szczepień. Podpowiadamy, jak rozprawiać się z fake newsami i mitami na temat wariantu Delta. Informujemy o badaniach klinicznych leków na Covid-19, w których udział mogą wziąć seniorzy. Zachęcamy do przeczytania, jak pokonać stres, gdzie wybrać się jeszcze tego lata lub nadchodzącej jesieni. Ponadto mnóstwo ciekawych informacji, lektur na letnie wieczory oraz krzyżówka.

https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2021/08/Gazeta-Senior-sierpie%C5%84-2021.pdf


Więcej o senior gazeta lipiec

Drodzy Seniorzy, w wakacyjnym numerze “Gazety Senior” nie może zabraknąć ciekawych kierunków letnich wycieczek, ale to nie jedyne tematy, które znalazły się w wydaniu. Polecamy m.in. rozmowy Andrzej Wiśniewskiego z: Jolantą Janus, bohaterką filmu „Lekcja miłości” oraz Jorge Luis Valcarcel Gregorio, Kubańczykiem z pochodzenia, Polakiem z przypadku.

Historia Jolanty Janus, jej trudna relacja z mężem tyranem oraz walka o siebie stały się inspiracją dla filmu dokumentalnego “Lekcja miłości”. Pani Jolanta to niezwykła osoba, która nie traci nadziei, pogody ducha i zapału do dbania o nienaganny i absolutnie wyjątkowy wygląd. Niech rozmowa zachęci was do obejrzenia filmu.

Lato zapowiada się łaskawie, to czas pięknej, słonecznej pogody bez obostrzeń i idealny moment, aby zadbać o siebie i wrócić do formy fizycznej, jak i psychicznej. Jak zrobić to z głową radzą: w ABC Psychologii dla seniora dr Jadwiga Kwiek podpowiada, jak pokonać stres; Urszula Zdanowicz, lekarka wyjaśnia, dlaczego warto postawić na spacery; jeśli cierpisz z powodu meteoropatii, dowiedz się, jak możesz sobie pomóc oraz koniecznie sprawdź: Jak żyć, żeby nie żałować… w cyklu NA 2 GŁOSY … A CZASAMI 3 Bogny Bartosz i Ilony Zakowicz.

Nie zabrakło informacji o zapowiadanych zmianach w prawie, które bezpośrednio dotyczą seniorów. Donosimy o zapowiadanych nowelizacjach prawa spadkowego oraz przepisów dotyczących sprzedaży na tzw. pokazach, gdzie goszczą głównie seniorzy i gdzie niestety często dochodzi do nadużyć. Warto wiedzieć również, jak należy zachować się na przejściu dla pieszych po już obowiązującej zmianie przepisów – poradnik dla pieszych i kierowców.

Ponadto mnóstwo ciekawych informacji, lektur na letnie wieczory oraz krzyżówka.

https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2021/06/Gazeta-Senior-lipiec-2021.pdfWięcej o Majowy Senior +

Gazeta Senior to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą być na bieżąco z informacjami i ciekawostkami ze środowiska senioralnego. Sposobność dla seniorów poszukujących inspiracji do bycia aktywnym i kreatywnym na emeryturze. Wsparcie dla osób śledzących zmiany w przepisach emerytalnych oraz wszelkich aktualizacjach prawnych dotyczących osób 60+. Zapraszamy do zapoznania się z majowym wydaniem.

https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2021/04/Gazeta-Senior-maj-2021.pdf


Więcej o „BEZPIECZNY SENIOR”- SPOTKANIE ONLINE

Wiślański Klub Senior+ działa prężnie. W kwietniu br. Seniorzy uczestniczyli w szkoleniu „BEZPIECZNY SENIOR”- SPOTKANIE ONLINE.

Relację ze spotkania znajdziecie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie:

https://cieszyn.policja.gov.pl/ka6/informacje/wiadomosci/310299,Bezpieczny-senior-spotkanie-online.html

Osoby starsze często stają się ofiarami oszustów czy naciągaczy. Samotne, ufne i pełne troski o bliskich osoby, narażone są w większym stopniu na działania przestępców niż ludzie młodzi. By przeciwdziałać tego typu zdarzeniom policjant profilaktyk cieszyńskiej komendy w ramach akcji „Bezpieczny Senior” spotkał się online z seniorami z Wisły.

W ostatnich latach policjanci robią co mogą, aby przeciwdziałać oszustwom, których ofiarą najczęściej padają seniorzy. Do najczęstszych oszustw należą te dokonywane metodą „na wnuczka”, „na policjanta” lub „pracownika banku”. Ale nie tylko one stanowią zagrożenie. Jest nim również wprowadzenie w błąd co do umów zawieranych poza siedzibą firmy, kredytów bankowych, „okazyjnych” zakupów… Zagrożeń jest tak wiele, jak wiele jest oszustów, dlatego też asp. szt. Tomasz Pszczółka w minionym tygodniu dwukrotnie spotkał się online z seniorami z Wisły. W trakcie każdego spotkania zwracał szczególną uwagę na oszustwa, prezentował sposób działania przestępców, radził też jak zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, jak się ustrzec przed przestępczym procederem. Po omówieniu tematu bezpieczeństwa  profilaktyk przedstawił możliwości wykorzystania Internetu do szybkiego kontaktu z policją oraz dzielnicowym. Tomasz Pszczółka zaprezentował aplikację mobilną na telefony komórkowe „Moja Komenda” . Przedstawił również możliwości , jakie niesie ze sobą Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której można zaznaczać rzeczy, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Zachęcamy do aktywności wszystkie grupy seniorów- w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt pod nr telefonu 47 85 732 00 lub bezpośrednio z asp. szt. Tomaszem Pszczółką nr telefonu 47 85 732 49. W tej sprawie można również kontaktować się za pośrednictwem email prewencja@cieszyn.ka.policja.gov.pl


Więcej o gazeta senior kwiecień

Drodzy Seniorzy, proponujemy zapoznać się z miesięcznikiem Gazeta Senior – jako źródłem aktualnych informacji i rozrywki. Dojrzały czytelnik znajdzie tu propozycje hobbystyczne, porady zdrowotne, psychologiczne, wywiady, felietony, krzyżówkę oraz porady prawne i finansowe. Gazeta czytana jest w organizacjach senioralnych w całym kraju (blisko 400 stałych miejsc dystrybucji). Archiwum wydań Gazety Senior znajdą Państwo pod linkiem TUTAJ. 

https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gazeta-Senior-kwiecien-04_2021.pdf


W bieżącym roku Klub „Senior+” w Wiśle kontynuuje swoją działalność. Seniorzy spotykają się w czwartki w budynku centrum przesiadkowego przy ul. 1 Maja 69. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna, aby uwzględnić wielorakie zainteresowania członków klubu.

Przy drobnym poczęstunku odbywają się rozmowy czy emocjonujące rozgrywki w jungę. Dzieliliśmy się wspomnieniami z odbytych podróży w ciekawe miejsca np. Syberia, Grecja, oglądając zdjęcia i inne pamiątki. Na spotkaniach z historykiem p. Maciejem Oczkowskim podróżowaliśmy wirtualnie do dawnego Krakowa oraz poznawaliśmy unikatową różnorodność wyznaniową naszej miejscowości.

Zajęcia artystyczne z twórczynią ludową p. Ewą Lazar zaowocowały pięknymi wiosennymi kwiatami i świątecznymi dekoracjami. Uczestniczki zajęć nauczyły się także ozdabiania przedmiotów techniką decoupage i uszyły oryginalne koty.

Dwukrotnie odwiedziliśmy Muzeum Beskidzkie w Wiśle, gdzie obejrzeliśmy ekspozycję stałą i enklawę budownictwa drewnianego, wysłuchując przy okazji ciekawej opowieści kowala. Prezentacje przedstawione przez p. Michała Kawuloka dostarczyły wielu  nowych informacji na temat dziedzictwa  architektonicznego Wisły oraz życia i twórczości Czesława Kuryatty, którego prace mogliśmy podziwiać na okolicznościowej wystawie.

Ostatnie zajęcia można by uznać za „słodko-gorzkie”. Pierwsza część poświęcona była czekoladzie. Oglądając prezentację i rozwiązując krzyżówkę jedliśmy świeżutkie muffiny – bez wyrzutów sumienia, gdyż jak się dowiedzieliśmy czekolada jest zdrowa! W drugiej części asp. szt. p. Tomasz Pszczółka z KPP w Cieszynie, przeprowadził online szkolenie na temat bezpieczeństwa seniorów, które spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestniczek zajęć.

Obecnie Klub „Senior+” liczy 14 członków. Wciąż jest możliwość dołączenia do tego grona, więc serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle.


Więcej o Seniorzy

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.“

— Benjamin Franklin

Wiślański Klub Senior+ działa dynamicznie i aktywnie 🙂

Nasi Seniorzy kalendarze mają wypełnione różnymi atrakcjami – sami oceńcie 🙂


Do góry