Jesteś tutaj:

Kategoria: Senior+

Więcej o Klub senior +

W 2023r. Klub „Senior+” w Wiśle  kontynuuje swoją działalność. Tak jak w poprzednich latach, członkowie  Klubu spotykają się w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00 w budynku centrum przesiadkowego przy ul. 1 Maja 69. Klub liczy obecnie maksymalną liczbę członków, tj. 20 osób. Głównym celem spotkań jest integracja i aktywizacja członków klubu, poprawa kondycji psychofizycznej oraz rozwijanie zainteresowań, poprzez umożliwienie korzystania z oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej i społecznej aktywizacji.

Regularnie realizowane są zajęcia z zakresu terapii zajęciowej. Korzystając ze wsparcia i inspiracji prowadzącej je animatorki, seniorzy poznają różnorodne techniki pracy, często wykorzystując nieoczywiste materiały jak kamienie, liście, słoiki, butelki, resztki materiałów itp. W tym roku uczestnicy zajęć rozwijali wyobraźnię i zdolności manualne tworząc piękne drzewka z suszonych liści, zabawne długonogie skrzaty, kurki, zające z siana, bransoletki, wazoniki, kompozycje z kwiatów z bibuły krepiny i ozdabiając przedmioty i kamienie metodą decoupage czy szyjąc maskotki.

W ramach organizowanych przez opiekuna Klubu zajęć integracyjno-edukacyjnych m. in. grano w planszówki, zaprezentowano sylwetkę i twórczość Ludwiga van Beethovena, zwyczaje wielkanocne w Polsce i na świecie, trenowano mózg, świętowano dzień dziecka i dzień kota Garfielda. Odbyliśmy także wirtualny spacer po krakowskich Plantach, wsłuchując się w przestawione przez historyka fragmenty literatury, ilustrowane prezentacją zdjęć. Duże zainteresowanie wzbudziły także warsztaty poświęcone pszczołom i arbuzowi, podczas których nie tylko poznaliśmy prozdrowotne właściwości miodu i arbuza, ale przyrządziliśmy oryginalne potrawy jak np. ciasto pszczółka czy pizza z arbuza.  Oprócz informacji przedstawionych w formie prezentacji, zdobyte wiadomości utrwalane są poprzez rozwiązywane zagadki i quizy, wykreślanki, oglądane filmy itp.

Miłą formą integracji są niewątpliwie wspólne imprezy i wycieczki. Tłusty czwartek był okazją do karnawałowej zabawy, poprzedzonej wspólnym przygotowaniem tradycyjnych przysmaków tj. pączków i faworków. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła także niedawna wycieczka do Rud, gdzie po zwiedzaniu Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego, udaliśmy się do Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej. Posileni własnoręcznie upieczonymi kiełbaskami, wyruszyliśmy w podróż pociągiem do stacji Stanica. Powrotną drogę odbyliśmy wozami zaprzężonymi w konie, przypominając sobie czasy kiedy jeszcze nie znano kolei. Ciesząc się pogodą i świetnymi humorami, jednocześnie  podziwialiśmy piękne widoki Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Korzystając z miejscowej oferty kulturalnej odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną i zwiedziliśmy wystawę malarstwa Czesława Kuryatty w Muzeum Beskidzkim. Udało się także zorganizować wyjazd na spektakl „Żona do adopcji” w MDK „Prażakówka” w Ustroniu.

Wielu użytecznych informacji na temat profilaktyki i dbania o zdrowie dostarczyło spotkanie z naturopatką, która w bardzo ciekawy sposób przedstawiła wykład „Zdrowie jest w naszych rękach”. W trosce o zdrowie i sprawność fizyczną klubowiczów zorganizowano także spacer nordic walking,  korzystając z zakupionych w poprzednich latach kijków.

Wspólne zajęcia i wyjścia nie tylko pozwalają lepiej się poznać i miło spędzić czas, ale pobudzają aktywność i kreatywność seniorów, rozwijają zainteresowania i inspirują do poszerzania wiedzy o różnorodnej tematyce, jednocześnie zapobiegając poczuciu osamotnienia i stwarzając możliwość udziału w życiu społeczno-kulturalnym .

MOPS na wszystkich spotkaniach zapewniał wprowadzający domową atmosferę drobny poczęstunek (kawa/herbata, ciasto, owoce) oraz wszelkie materiały potrzebne do warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych.


W gminie Wisła dobiegła końca realizacja projektu „Usługi społeczne w gminie Wisła” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 r (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany był w okresie 01.07.2021-31.12.2022 r. Jego pełny koszt stanowiła kwota 1 366 872,00 zł, z czego 1 271 190,96 zł  zł stanowiło dofinansowanie ze środków europejskich. Gmina Wisła przystępuje obecnie do działań zapewniających trwałość realizacji usług na poziomie zbliżonym do tych w projekcie, w postaci gotowości do zapewnienia 20 miejsc w Klubie Seniora, a także zapewnienia opiekunów i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgodnie z dokumentacją projektową tzw. wskaźnikiem kluczowym, przy czym warto podkreślić, iż ostateczna ilość świadczonych usług oraz zatrudnionego personelu zależna będzie od zgłoszenia się zapotrzebowania na dany rodzaj usługi oraz rozpatrywanej indywidualnie adekwatności ich przyznania danej osobie. Osoby zainteresowane udziałem w działaniach zapewniających trwałość projektu mogą kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśle.


Więcej o Senior + Moszna

„Senior+” na wycieczce w Mosznej

W dniu 12 lipca 2022 roku uczestnicy Klubu Senior + w Wiśle wzięli udział w wycieczce krajoznawczej do jednego z najpiękniejszych zabytków ziemi opolskiej – Zamku w Mosznej. Seniorzy zapoznali się z historią pałacu oraz obejrzeli najciekawsze zabytki znajdujące się na terenie Zamku Moszna. Dodatkową atrakcją był rejs statkiem po Odrze. Pogoda dopisała, a pobyt sprawił wszystkim wiele radości i dostarczył niezapomnianych wrażeń. Zadowoleni, zmęczeni i z miłymi wspomnieniami seniorzy wrócili do Wisły.


Więcej o Spotkanie seniorów

Transgraniczne spotkanie seniorów na Soszowie

10 czerwca br w schronisku na Soszowie odbyło się spotkanie seniorów z polsko-czeskiego pogranicza.

Spotkanie zorganizowane przez gminy Wisła i Nydek miało na celu integrację starszych mieszkańców obu miejscowości. Przedstawiciele czeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wymieniali doświadczenia, rozmawiali o swoich problemach, aktualnych wyzwaniach i specyfice działalności z przedstawicielami wiślańskich organizacji: Klubu Seniora, Koła Emerytów i Rencistów, Wiślańskiej Akademii Aktywnych i Klubu Radość. Wspólnie spędzony czas przy kawie, herbacie i kołaczach, muzycznie oprawiła kapela BezMiana z Zaolzia.

W spotkaniu uczestniczyli również włodarze obu sąsiedzkich gmin – burmistrz Wisły Tomasz Bujok oraz starosta gminy Nydek Jan Konečný.

Dziękujemy za pomoc w wywiezieniu naszych seniorów Tomaszowi Derwichowi – dyrektorowi Kolei Linowej Soszów, a także za organizacyjne wsparcie Katarzynie i Pawłowi Płonkom zarządzającym schroniskiem na Soszowie.

Projekt współfinansowany przez miasto Wisła oraz gminę Nydek z Programu wspierania zdrowego starzenia w krajobrazie morawsko-śląskim.


Więcej o Klub Seniora

Międzypokoleniowa integracja

W poniedziałek, 30 maja klasa druga Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle, odwiedziła Wiślański Klub Seniora. Podczas spotkania Seniorzy opowiadali jak działa klub, jakie aktywności i przedsięwzięcia podejmują. Był czas na rozmowy, poczęstunek i wspólną pracę podczas warsztatów. Spotkanie sprawiło wiele radości wszystkim i są już pomysły na jego powtórkę.


Więcej o Teleopieka korpus 2022

Teleopieka dla potrzebujących

Program Osłonowy Gminy Wisła na rok 2022

Gmina Wisła przystąpiła do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który w sposób całościowy odnosi się do seniorów oraz wskazuje na potrzebę poprawy poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Wdrożenie systemu teleopieki oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii w ułatwieniu organizacji opieki dla osób starszych, może być dużym wsparciem i jest zalecanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozwiązaniem. System teleopieki przyczynia się w znacznym stopniu do odciążenia system opieki zdrowotnej, wspiera codzienne funkcjonowanie osób starszych, a opiekunom umożliwia pogodzenie ról, które wypełniają w społeczeństwie.

Usługa Teleopieki jest odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania mieszkańców gminy Wisły, w tym korzystających z usług opiekuńczych zapewnianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i jest skierowana przede wszystkim do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Wykorzystując nowoczesne technologie zwiększone zostanie bezpieczeństwo podopiecznych poprzez szybkie reagowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, a także udzielana będzie pomoc i wsparcie interwencyjne – zwłaszcza poza godzinami pracy MOPS.

System Teleopieki ma za zadanie zwiększyć komfort życia i poczucie bezpieczeństwa nie tylko użytkownikom urządzeń, ale również ich rodzinom, które mogą zostać szybko poinformowane, że ich bliscy potrzebują pomocy. Pomoc w tej formie skierowana będzie do osób, które z uwagi na chorobę, niepełnosprawność, wiek, ograniczoną mobilność lub inne obiektywne trudności wskazane przez pracownika socjalnego, wymagają wsparcia w formie teleopieki, a równocześnie nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć sobie oprzyrządowania niezbędnego do realizacji tej usługi.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wisła Pl. Hoffa 3 ; tel. 33 855 35 53


Więcej o Klub Seniora maj 2022

Wiek to tylko liczba, a nie stan umysłu czy powód do szczególnego zachowania. – Cecelia Ahern-

Wiślański Klub Seniora niezmiennie działa, a jego głównym celem jest aktywizacja osób starszych na wspólnych spotkaniach. Są to przede wszystkim zajęcia z psychologiem, terapeutą zajęciowym, fizjoterapeutą, gimnastyka, spotkania z pasjonatami różnych dziedzin. Współpracujemy ze służbami w zakresie bezpieczeństwa seniorów w zmieniającym się świecie. Pomagamy w poznawaniu nowych technologii (laptopy, smartfony, internet). Organizujemy wycieczki edukacyjne (muzea), wyjazdy kulturalne (teatry, kina, opera), krajoznawcze.

Na ostatnim spotkaniu Klubu Senior+ w ramach projektu Usługi Opiekuńcze w Gminie Wisła, wdrożono program teleopieki, który zakłada zwiększenie poprawy poczucia bezpieczeństwa i możliwości
samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Teleopieka to system przywoławczy, który działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i zapewnia natychmiastową pomoc osobie zgłaszającej. W sytuacji zagrożenia – upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, lęk, awaria, pożar – wystarczy nacisnąć przycisk alarmowy w formie zegarka bądź wisiorka aby w ciągu kilku sekund połączyć się z Centrum Interwencyjnym Teleopieki, które w zależności od sytuacji zapewnia odpowiednią pomoc.
Przeszkolony teleopiekun otrzymując zgłoszenie, wie kto i skąd dzwoni, jaki jest stan jego zdrowia, jakie leki przyjmuje i jakie mogą być w związku z tym zagrożenia.


Więcej o listopadowe klimaty

Nasz Klub Seniora w listopadzie realizuje różnorodne formy wsparcia. Stałym punktem są spotkania tematyczne i rehabilitacja, indywidualna oraz w formie zajęć grupowych. W ramach warsztatów terapii zajęciowej Seniorzy mieli okazję wykonać różne prace manualne i w ten sposób mogli aktywnie i efektywnie wypełnić swój czas. Jak zawsze Seniorzy przy wykonaniu prac wykazali się ogromną cierpliwością, precyzją i pomysłowością czego dowodem są nadesłane zdjęcia.


Więcej o październikowe inspiracje

Klub Senior+ prężnie działa, Seniorzy pobudzają się wzajemnie do zdrowego i aktywnego stylu życia.

Motto na październik: „Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić” (Mark Twain)

i adekwatnie do motta w październiku zorganizowane zostały zajęcia w nurcie:

  • UCZĘ SIĘ  – zajęcia edukacyjne z informatyki – podstawy użytkowania telefonu komórkowego, laptopa, komputera, korzystanie z Internetu na własnym urządzeniu, za pośrednictwem komunikatorów zoom, whatsapp;
  • ROZWIJAM WYOBRAŹNIĘ – zajęcia rękodzielnicze – przedmioty użytkowe, ozdobne, ozdoby świąteczne, przetwory itp. – zajęcia realizowane tematycznie, w zależności od zainteresowania i nastroju grupy;
  • ĆWICZĘ  – zajęcia promujące aktywność fizyczną – gimnastyka, nordic walking, zajęcia indywidualne z rehabilitantem;
  • SPOTYKAM SIĘ – spotkania grupowe z ciekawymi osobami, na interesujące tematy, zajęcia w zakresie integracji międzypokoleniowej, spotkania okolicznościowe, wycieczki i wyjazdy do kina;

Więcej o święta w klubie seniora

Klub Senior + w gotowości do świąt!

Choć do Bożego Narodzenia jeszcze ponad dwa miesiące, pierwsi święci mikołaje, renifery i świąteczne dekoracje w polskich centrach handlowych zaczynają nakłaniać klientów, by oddali się szaleństwu zakupów. W amerykańskich świątyniach konsumpcji przedgwiazdkowy sezon trwa już od września. 

W naszym Klubie Senior + przygotowania już się zaczęły, a uczestnicy wyszli z inicjatywą ozdób homemade.

Ozdoby świąteczne nie muszą kosztować fortuny. Z tanich, dostępnych powszechnie produktów można szybko i łatwo wykonać dekoracje świąteczne i ozdoby choinkowe, które zachwycą rodzinę i gości. Nasze Seniorki pod okiem instruktora zrobiły bombki, które – przyznacie Państwo – bardzo efektownie się prezentują.


Do góry