Jesteś tutaj:

Kategoria: Senior+

Więcej o Senior + Moszna

„Senior+” na wycieczce w Mosznej

W dniu 12 lipca 2022 roku uczestnicy Klubu Senior + w Wiśle wzięli udział w wycieczce krajoznawczej do jednego z najpiękniejszych zabytków ziemi opolskiej – Zamku w Mosznej. Seniorzy zapoznali się z historią pałacu oraz obejrzeli najciekawsze zabytki znajdujące się na terenie Zamku Moszna. Dodatkową atrakcją był rejs statkiem po Odrze. Pogoda dopisała, a pobyt sprawił wszystkim wiele radości i dostarczył niezapomnianych wrażeń. Zadowoleni, zmęczeni i z miłymi wspomnieniami seniorzy wrócili do Wisły.


Więcej o Spotkanie seniorów

Transgraniczne spotkanie seniorów na Soszowie

10 czerwca br w schronisku na Soszowie odbyło się spotkanie seniorów z polsko-czeskiego pogranicza.

Spotkanie zorganizowane przez gminy Wisła i Nydek miało na celu integrację starszych mieszkańców obu miejscowości. Przedstawiciele czeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wymieniali doświadczenia, rozmawiali o swoich problemach, aktualnych wyzwaniach i specyfice działalności z przedstawicielami wiślańskich organizacji: Klubu Seniora, Koła Emerytów i Rencistów, Wiślańskiej Akademii Aktywnych i Klubu Radość. Wspólnie spędzony czas przy kawie, herbacie i kołaczach, muzycznie oprawiła kapela BezMiana z Zaolzia.

W spotkaniu uczestniczyli również włodarze obu sąsiedzkich gmin – burmistrz Wisły Tomasz Bujok oraz starosta gminy Nydek Jan Konečný.

Dziękujemy za pomoc w wywiezieniu naszych seniorów Tomaszowi Derwichowi – dyrektorowi Kolei Linowej Soszów, a także za organizacyjne wsparcie Katarzynie i Pawłowi Płonkom zarządzającym schroniskiem na Soszowie.

Projekt współfinansowany przez miasto Wisła oraz gminę Nydek z Programu wspierania zdrowego starzenia w krajobrazie morawsko-śląskim.


Więcej o Klub Seniora

Międzypokoleniowa integracja

W poniedziałek, 30 maja klasa druga Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle, odwiedziła Wiślański Klub Seniora. Podczas spotkania Seniorzy opowiadali jak działa klub, jakie aktywności i przedsięwzięcia podejmują. Był czas na rozmowy, poczęstunek i wspólną pracę podczas warsztatów. Spotkanie sprawiło wiele radości wszystkim i są już pomysły na jego powtórkę.


Więcej o Teleopieka korpus 2022

Teleopieka dla potrzebujących

Program Osłonowy Gminy Wisła na rok 2022

Gmina Wisła przystąpiła do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który w sposób całościowy odnosi się do seniorów oraz wskazuje na potrzebę poprawy poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Wdrożenie systemu teleopieki oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii w ułatwieniu organizacji opieki dla osób starszych, może być dużym wsparciem i jest zalecanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozwiązaniem. System teleopieki przyczynia się w znacznym stopniu do odciążenia system opieki zdrowotnej, wspiera codzienne funkcjonowanie osób starszych, a opiekunom umożliwia pogodzenie ról, które wypełniają w społeczeństwie.

Usługa Teleopieki jest odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania mieszkańców gminy Wisły, w tym korzystających z usług opiekuńczych zapewnianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i jest skierowana przede wszystkim do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Wykorzystując nowoczesne technologie zwiększone zostanie bezpieczeństwo podopiecznych poprzez szybkie reagowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, a także udzielana będzie pomoc i wsparcie interwencyjne – zwłaszcza poza godzinami pracy MOPS.

System Teleopieki ma za zadanie zwiększyć komfort życia i poczucie bezpieczeństwa nie tylko użytkownikom urządzeń, ale również ich rodzinom, które mogą zostać szybko poinformowane, że ich bliscy potrzebują pomocy. Pomoc w tej formie skierowana będzie do osób, które z uwagi na chorobę, niepełnosprawność, wiek, ograniczoną mobilność lub inne obiektywne trudności wskazane przez pracownika socjalnego, wymagają wsparcia w formie teleopieki, a równocześnie nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć sobie oprzyrządowania niezbędnego do realizacji tej usługi.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wisła Pl. Hoffa 3 ; tel. 33 855 35 53


Więcej o Klub Seniora maj 2022

Wiek to tylko liczba, a nie stan umysłu czy powód do szczególnego zachowania. – Cecelia Ahern-

Wiślański Klub Seniora niezmiennie działa, a jego głównym celem jest aktywizacja osób starszych na wspólnych spotkaniach. Są to przede wszystkim zajęcia z psychologiem, terapeutą zajęciowym, fizjoterapeutą, gimnastyka, spotkania z pasjonatami różnych dziedzin. Współpracujemy ze służbami w zakresie bezpieczeństwa seniorów w zmieniającym się świecie. Pomagamy w poznawaniu nowych technologii (laptopy, smartfony, internet). Organizujemy wycieczki edukacyjne (muzea), wyjazdy kulturalne (teatry, kina, opera), krajoznawcze.

Na ostatnim spotkaniu Klubu Senior+ w ramach projektu Usługi Opiekuńcze w Gminie Wisła, wdrożono program teleopieki, który zakłada zwiększenie poprawy poczucia bezpieczeństwa i możliwości
samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Teleopieka to system przywoławczy, który działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i zapewnia natychmiastową pomoc osobie zgłaszającej. W sytuacji zagrożenia – upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, lęk, awaria, pożar – wystarczy nacisnąć przycisk alarmowy w formie zegarka bądź wisiorka aby w ciągu kilku sekund połączyć się z Centrum Interwencyjnym Teleopieki, które w zależności od sytuacji zapewnia odpowiednią pomoc.
Przeszkolony teleopiekun otrzymując zgłoszenie, wie kto i skąd dzwoni, jaki jest stan jego zdrowia, jakie leki przyjmuje i jakie mogą być w związku z tym zagrożenia.


Więcej o listopadowe klimaty

Nasz Klub Seniora w listopadzie realizuje różnorodne formy wsparcia. Stałym punktem są spotkania tematyczne i rehabilitacja, indywidualna oraz w formie zajęć grupowych. W ramach warsztatów terapii zajęciowej Seniorzy mieli okazję wykonać różne prace manualne i w ten sposób mogli aktywnie i efektywnie wypełnić swój czas. Jak zawsze Seniorzy przy wykonaniu prac wykazali się ogromną cierpliwością, precyzją i pomysłowością czego dowodem są nadesłane zdjęcia.


Więcej o październikowe inspiracje

Klub Senior+ prężnie działa, Seniorzy pobudzają się wzajemnie do zdrowego i aktywnego stylu życia.

Motto na październik: „Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić” (Mark Twain)

i adekwatnie do motta w październiku zorganizowane zostały zajęcia w nurcie:

 • UCZĘ SIĘ  – zajęcia edukacyjne z informatyki – podstawy użytkowania telefonu komórkowego, laptopa, komputera, korzystanie z Internetu na własnym urządzeniu, za pośrednictwem komunikatorów zoom, whatsapp;
 • ROZWIJAM WYOBRAŹNIĘ – zajęcia rękodzielnicze – przedmioty użytkowe, ozdobne, ozdoby świąteczne, przetwory itp. – zajęcia realizowane tematycznie, w zależności od zainteresowania i nastroju grupy;
 • ĆWICZĘ  – zajęcia promujące aktywność fizyczną – gimnastyka, nordic walking, zajęcia indywidualne z rehabilitantem;
 • SPOTYKAM SIĘ – spotkania grupowe z ciekawymi osobami, na interesujące tematy, zajęcia w zakresie integracji międzypokoleniowej, spotkania okolicznościowe, wycieczki i wyjazdy do kina;

Więcej o święta w klubie seniora

Klub Senior + w gotowości do świąt!

Choć do Bożego Narodzenia jeszcze ponad dwa miesiące, pierwsi święci mikołaje, renifery i świąteczne dekoracje w polskich centrach handlowych zaczynają nakłaniać klientów, by oddali się szaleństwu zakupów. W amerykańskich świątyniach konsumpcji przedgwiazdkowy sezon trwa już od września. 

W naszym Klubie Senior + przygotowania już się zaczęły, a uczestnicy wyszli z inicjatywą ozdób homemade.

Ozdoby świąteczne nie muszą kosztować fortuny. Z tanich, dostępnych powszechnie produktów można szybko i łatwo wykonać dekoracje świąteczne i ozdoby choinkowe, które zachwycą rodzinę i gości. Nasze Seniorki pod okiem instruktora zrobiły bombki, które – przyznacie Państwo – bardzo efektownie się prezentują.


PROJEKT: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”

 NR:   WND-RPSL.09.02.05-24-0197/20-009

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśle w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
i Niesamodzielnych .

Projekt skierowany do 55 osób (34K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w woj. Śląskim w subregionie południowym  w gminie Wisła.

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w Gminie Wisła o 55 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (34K), w tym 18 osób z niepełnosprawnościami (11K), mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności poprzez m.in. usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania i Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji 20 opiekunów faktycznych (12K) z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie  01.07.2021 – 31.12.2022.

Zadania w ramach projektu: wsparcie opiekuńcze, asystenckie, Klub Seniora, Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Rezultaty:

1. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 42 (6 opiekunek, 1 AON, 35 miejsc w Klubie Seniora)

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi – 55

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 1. Dla potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:
 2. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługa opiekuńcza) średnio 62h/mc/UP, porada psychologa/prawnika/dietetyka 4h/mc wymiennie, usługa cateringowa,  1h / mc usługa fryzjerska/kosmetyczna wymiennie, zapewnienie materiałów zużywalnych)
 3. usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, 16 mcy, 80h/mc.
 4. utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane przez 16 mcy dla 20 osób, w każdym miesiącu uczestnik będzie mógł skorzystać następujących form wsparcia:
 5. zajęcia organizowane przez animatora / opiekuna dla Seniorów – np. przedstawienia kulturalne i środowiskowe, działalność edukacyjno – kulturalne i rekreacyjne, spotkania okolicznościowe, koła zainteresowań;
 6. Porada psychologiczne – udzielanie porad indywidualnych i grupowych wg potrzeb seniorów, których zakres tematyczny obejmie m.in. radzenie sobie ze stresem, motywację do zmiany zachowań zdrowotnych i żywieniowych (redukcja masy ciała, rezygnacja z palenia tytoniu, ograniczenie alkoholu, itp.) problemów indywidualnych wynikających z okoliczności, wydarzeń, problemów z własnymi nałogami, lękami, nastrojem, relacji rodzinnych, stanów depresyjnych;
 7. Porada prawnicza – udzielanie porad z zakresu: spraw spadkowych, mieszkaniowych, komorniczych, rodzinnych, spraw ZUS, odszkodowań, zagrożeń dotyczących seniorów, np. oszustów;
 8. Porada dietetyczna / edukacja prozdrowotna – porady indywidualne bądź grupowe wg potrzeb seniorów. Prowadzone przez dietetyka/ lekarza, zakres np. : rozpisanie konsultacji dietetycznej wg potrzeb bieżących seniorów, prowadzenie spotkań z zakresu edukacji prozdrowotnej;
 9. Aktywizacja fizyczna – prowadzenie zajęć z aktywizacji fizycznej np. nordic walking, aeorbik, gimnastyka, itp.
 10. Działania edukacyjne – prowadzenie zajęć z umiejętności obsługi komputera, Internetu, smartfona, tabletu;
 11. Organizacja wyjść rekreacyjno – kulturalnych – 1 wyjście na miesiąc, np. basen, kino, teatr.

Do projektu mogą przystąpić następujące osoby:

– zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

– zamieszkałe/ pracujące / uczące się  w Gminie Wisła,

– osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

– o miejsce w Klubie Seniora mogą ubiegać się Panie, które ukończyły 60 rok życia oraz Panowie, którzy ukończyli 65 rok życia

Aby zgłosić się do projektu należy:

 – zapoznać się z regulaminem projektu dostępnym w załączonym linku,

–  wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu i podpisać wszelkie wymagane doświadczenia, również załączony w poniższym linku,

–  oryginały dokumentów należy przekazać do biura projektu znajdującego się w  MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

W razie pytań należy kontaktować się z Biurem Projektu MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

Projekt przewiduje również wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Osoby zgłaszające się do projektu w charakterze Opiekuna Faktycznego deklarują opiekę nad osobą wymagającą wsparcia w życiu codziennym i będącą jednocześnie uczestnikiem projektu.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

Całkowita wartość projektu: 1 366 872,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 161 841,20 zł

Biuro projektu: MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin projektu
  1. Formularz zgłoszeniowy do projektu – opiekun faktyczny
   1. Formularz zgłoszeniowy do projektu – osoba niesamodzielna
   1. Oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności
   1. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo
    w projekcie – (dot. osób niepełnoletnich)
   1. Upoważnienie do dokonywania w imieniu  uczestnika projektu i na jego rzecz czynności formalnych związanych z udziałem w projekcie (dotyczy uczestników projektu, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie składać samodzielnie oświadczeń)

„Aktywna integracja w Gminie Wisła” – projekt realizujemy od lutego br.

Bogaty program obejmuje spotkania w klubie aktywnych, kursy i szkolenia zawodowe, działania wspomagające – aktywizujące m.in. warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, komputerowe, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, dietetykiem, trenerem pracy. Uczestnicy projektu mają również możliwość skorzystania z rehabilitacji.

 
Spotkania w klubie aktywnych są okazją do refleksji nad tym, co nasi Uczestnicy zyskali poprzez udział w projekcie? Jako najważniejsze korzyści należy uznać: podniesienie aktywności społecznej, uzyskanie nowych umiejętności, poczucie dobrze wykorzystanego czasu.
Dla zespołu pracowników MOPS realizacja projektu jest cennym doświadczeniem, które zamierzamy  wykorzystywać w przyszłości.

„Aktywna integracja w Gminie Wisła”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE Działania 9.1 Aktywna integracja PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.02.2021 r. do 31.05.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśle w partnerstwie z PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.


Do góry