Jesteś tutaj:

Kategoria: Statut

STATUT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle powołano Uchwałą nr XXXVIII/221/98 Rady Miasta Wisły, w dniu 17 kwietnia 1998 roku i nadano Statut, w oparciu o który Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej.

Kolejne Uchwały Rady Miasta Wisła: nr XLI/288/2001 z dn. 20 grudnia 2001 roku; nr XVII/241/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 roku; nr XXXI/411/2017 z dn. 29 czerwca 2017 roku; wskazują MOPS jako jednostkę budżetową podległa Radzie Miasta, określają siedzibę przy Placu Hoffa 3 w Wiśle i zmieniają Statut w zakresie:

  1. Postanowień ogólnych
  2. Celów i zadań
  3. Zasad działania i organizacji MOPS
  4. Zasad gospodarki finansowej
  5. Postanowień końcowych.

Do góry