Jesteś tutaj:

Autor: Magdalena Bosowska

ZMIANA W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM 2023/2024


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w okresie świadczeniowym trwającym od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r., jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209zł.
W okresie świadczeniowym 2023/2024 trwającym od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie ustalane na podstawie dochodów z 2022 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej rodziny.
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1209 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
W przypadku, gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej zgodnie z wyżej przedstawionym sposobem wyliczenia jest niższa, niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 można składać drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia od dnia 01.07.2023.
Wnioski w wersji tradycyjnej (papierowej) można pobierać i składać od dnia 01.08.2023 r.


Zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest przede wszystkim wspieranie osób bezrobotnych z terenu Gminy Wisła, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Klub ma umożliwić wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne.
Osoby korzystające z działań Klubu Integracji Społecznej:

  • Bezrobotni, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaliczeni do kategorii długotrwale pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,
  • Osoby niepełnosprawne intelektualnie lub ruchowo,
  • Uzależnieni po zakończeniu programu psychoterapii,
  • Osoby opuszczające zakłady karne,
  • Osoby bezdomne i zagrożone utratą mieszkań,
  • Matki samotnie wychowujące dzieci.


Głównym celem KIS jest:
· minimalizowanie skutków bezrobocia,
· promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,
· przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. w ramach prac społecznie użytecznych,
· przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
· pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.

Do zadań Zespołu należy:

  1. udzielanie terapeutycznej pomocy psychologicznej, w tym także w szkołach, przedszkolach, oraz w miejscach zamieszkania osób z ograniczoną możliwością poruszania się,
  2. praca z osobami i rodzinami zaburzonymi i patologicznymi (profilaktyka, diagnostyka, terapia),
  3. praca socjalna w zakresie zapobiegania powstaniu problemów społecznych, wspierania i pomocy rodzinom dotkniętym tymi problemami,
  4. działania i określenie specjalności obejmują zakresy czynności pracowników.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/ uczniowi realizowana jest poprzez rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka/ ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie, w celu wspierania potencjału rozwojowego.

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ramach szkoły jest dobrowolne i bezpłatne.

Bezpłatna Pomoc Dla Oszukiwanych Seniorów

Seniorzy coraz częściej stają się ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych ze strony rozmaitych firm i naciągaczy. Schemat z reguły wygląda podobnie. Starszy człowiek odbiera telefon, np. z banku, firmy handlowej, telekomunikacyjnej, energetycznej czy ubezpieczeniowej.

Bywa, że naciągacze odwiedzają seniora w domu. Osoba, która prowadzi rozmowę, zwykle przedstawia się z imienia i nazwiska, wydaje się miła i pomocna. Wzbudza zaufanie. Szybko też zaczyna namawiać swojego rozmówcę do skorzystania z „wyjątkowej oferty” lub „promocji”. Doradza np. zmianę aktualnego abonamentu telefonicznego, zawarcie nowej umowy na dostawę energii elektrycznej, wzięcie kredytu czy wykupienie polisy.

Często też zapraszają na darmowe badania lub promocyjną prezentację, gdzie namawiają na zakup różnych rzeczy za cenę znacznie wyższą od ich rzeczywistej wartości.

Wykorzystując wiarę w uczciwość, a także ludzką naiwność i niewiedzę, posługując się sprytnymi marketingowymi chwytami, potrafią nakłonić seniora do tego, by podpisał odpowiednie dokumenty i wyraził zgodę na to, co mu się proponuje.

Niebawem okazuje się, że miało być taniej i lepiej, a jest drożej i gorzej.

Jedno jest pewne, od zaciągniętych zobowiązań trudno się uwolnić, a za rozwiązanie umowy często żądają nawet kilka tysięcy złotych.

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa należy zachować szczególną ostrożność i rozsądek oraz uważać, aby nie paść ofiarą oszustów. Pamiętajmy, że przestępcy, wykorzystując obawę i niepewność związaną z epidemią, chcą wyłudzić pieniądze.

Niektórzy handlowcy i przedsiębiorcy stosują spekulacyjne, paskarskie ceny.

Takim właśnie sytuacjom organizacja przeciwstawia się, 

pomaga oszukanym seniorom – doprowadza do unieważnienia nieuczciwych umów,

przeciwstawia się wykorzystywaniu epidemii i stosowaniu spekulacyjnych, paskarskich cen.

Warto skorzystać z tej pomocy.

Napisz do stowarzyszenia lub zadzwoń  → tel. 42 279 73 55

Więcej o stowarzyszeniu przeczytasz: http://zg.plcb.org/interwencje/74-oszusci-seniorow


Więcej o Zielskie spotkanie Klubu Senior+

Zielskie spotkanie Klubu Senior +

23 lipca 2020r.grupa uczestników Klubu Senior + odwiedziła Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle Jonidło. Pani Ewa Zarychta oprowadziła seniorów po nowopowstałym edukacyjno- rekreacyjnym obiekcie przeznaczonym dla wszystkich mieszkańców i turystów. Pachnące rabaty lokalnych kwiatów, krzewów, pnączy, róż, a także łany zbóż zachwyciły zwiedzających.

Następnie przejechaliśmy do Nadleśnictwa w Wiśle Czarne. Pan mgr inż. Piotr Dudzik specjalista służby leśnej, zaprosił seniorów do Izby Pamięci oraz przedstawił informacje o działalności Nadleśnictwa: realizacji zadań z zakresu hodowli głuszca, pszczół i ochrony lasu. W ogrodzie ziołowym przedstawił seniorom miejsce rabat ziołowych, kwiatów miododajnych, drzew i krzewów owocowych. Seniorzy zebrali zioła takie jak szałwię, dziurawiec, miętę, melisę, które zostaną wysuszone w Centrum Edukacji Ekologicznej i wykorzystane do promocji tego ciekawego miejsca. Na koniec pracowitych zajęć należał się wszystkim zasłużony odpoczynek przy słodkim poczęstunku.

Uczestnicy mieli okazję spotkać się z Nadleśniczym Panem Andrzejem Kudełką, który ciekawie odpowiadał na pytania dot. działań leśników w lasach wiślańskich. Na „zielskie” spotkanie wstąpił również Sekretarz Miasta Pan Sylwester Foltyn, który serdecznie podziękował Seniorom za pomoc w zbieraniu ziół, proponując wprowadzenie na stałe akcji w  kalendarz spotkań klubu.

Dziękujemy Pani Ewie Zarychta i Panu Piotrowi Dudzik za poświęcony czas, zaangażowanie, pyszny poczęstunek, kierowcom za bezpieczny transport.

Na kolejne zajęcia w ramach Klubu Senior + zapraszamy seniorów w czwartki. Wszystkich informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle. Zapraszamy.   


Więcej o Klub Senior+

Klub Senior+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wznowieniu działalności Klubu Senior+

Klub jest miejscem spotkań dla wiślańskich seniorów, którzy ukończyli 60 lat. Głównym celem jest integracja i aktywizacja członków klubu, poprawa kondycji psychofizycznej oraz rozwijanie zainteresowań. Seniorzy mogą się realizować poprzez różne formy działalności.

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 8:00 do 13:00 w pomieszczeniach budynku dworca kolejowego, przy ul. 1 Maja 69 (pomieszczenia na piętrze). Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Aktualnie, w okresie pandemii koronowirusa, w trosce o zdrowie Seniorów, dla zapewnienia uczestnikom możliwości udziału w zajęciach z zachowaniem bezpiecznych warunków, spotkania w Klubie odbywają się w stałych grupach liczących max. do 20 osób.

Obowiązują wcześniejsze zapisy do poszczególnych grup u opiekuna Klubu, pod numerem telefonu: 33 855 35 53.

W Klubie obowiązuje procedura bezpieczeństwa w związku z wirusem SARS COV-2. Uczestnicy Klubu zobowiązani są do zapoznania się z wprowadzoną procedurą i przestrzegania określonych w niej zasad.


Więcej o RDK

Do Rejestru Danych Kontaktowych Ministerstwa Cyfryzacji dołączyło ponad  3 500 000 Polaków. Przekazanie danych jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć. Głównym  celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami.

Dzięki Rejestrowi Danych Kontaktowych Ministerstwa Cyfryzacji urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego albo o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia. 

Więcej o DOBRY START

DOBRY START

300+ dla ucznia

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać 

online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz 

od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Szczegóły: http://mops.wisla.pl/category/sw/swiadczenie-dobry-start/


INFORMACJA


ŚWIADCZENIE DOBRY START (SDS 300+)


Wnioski o świadczenie dobry start (SDS 300+) przyznawane w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 

można składać od dnia 01.07.2020r. elektronicznie, 

natomiast od dnia 01.08.2020r. także w formie papierowej.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (SW 500+)


Prawo do świadczenia wychowawczego (SW 500+) z wniosków złożonych po dniu 01.07.2019r. było/jest ustalane do miesiąca maja 2021r. włącznie.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (SW 500+) na kolejny okres 2021/2022 mogą być składane od dnia 01.02.2021r. elektronicznie, a od dnia 01.04.2021r. także w formie papierowej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

(na nowy okres zasiłkowy od miesiąca listopada 2020r.)


Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 rozpoczynający się od dnia 01.11.2020r. można składać od dnia 01.07.2020r. elektronicznie, natomiast od dnia 01.08.2020r. także w formie papierowej.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

(na nowy okres świadczeniowy od miesiąca października 2020r.)


Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 rozpoczynający się od dnia 01.10.2020r. można składać od dnia 01.07.2020r. elektronicznie, natomiast od dnia 01.08.2020r. także w formie papierowej.


Rekomendujemy składanie wniosków w formie elektronicznej


Wykaz banków, za pośrednictwem których można złożyć wniosek o SDS 300+ i SW 500+
Informacja, jakie wnioski elektroniczne można przesłać przez portal Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)


Do góry