Punkt Interwencji Kryzysowej

Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzony jest przez Stowarzyszenie PrzystańMy na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ CIESZYN

Pomoc psychologiczna na miejscu zdarzenia, realizowana na terenie całego powiatu cieszyńskiego w formie interwencji wyjazdowych

Pomoc jest bezpłatna, udzielana niezależnie od wykształcenia, sytuacji materialnej czy wieku

Pomoc interwencyjna, psychologiczna dla:

– ofiar zdarzeń masowych,

– osób w kryzysie suicydalnym,

– osób doświadczonych przemocą w formie napadu, gwałtu itp. oraz członków ich rodzin

– osób w kryzysie nagłej utraty osób bliskich

Ktoś potrzebuje pomocy, wyraża zgodę na nasz przyjazd !!!!

 zadzwoń 33 500 06 07

Stacjonarna interwencja prowadzona jest w formie telefonicznej bądź bezpośredniej w Punkcie Interwencji Kryzysowej na ul. Bielskiej 92 w Cieszynie.

Godziny Punktu Interwencji Kryzysowej:

Wtorek – 7.00-12.00

Środa – 7.00-13.00

Piątek 11.00-20.00

Całodobowy telefon interwencyjny  33 500 06 07

Punkt Interwencji Kryzysowej działa także w przypadku zdarzeń masowych na terenie powiatu cieszyńskiego udzielając pomocy w formie wsparcia psychologicznego