Teleopieka 2024

Powiększ obraz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle informuje, że opieka telemedyczna realizowana w formie tzw. „opasek bezpieczeństwa”, zakupionych w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, będzie realizowana w roku 2024. Przekazane do tej pory urządzenia pozostają aktywne dzięki przedłużeniu umowy z operatorem systemu. Jednocześnie informujemy, że w bieżącym roku usługa teleopieki również będzie całkowicie bezpłatna dla mieszkańców naszej gminy. 

Przypomnijmy, że program „Korpus Wsparcia Seniorów” ma za zadanie wsparcie osób w wieku 60 lat i więcej, poprzez poprawę ich bezpieczeństwa, możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania oraz zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Dzięki udzielonemu wsparciu seniorzy, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, którzy prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub zamieszkują z osobami bliskimi, niebędącymi w stanie zapewnić im wystarczającej opieki uzyskali dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska połączona jest poprzez system GSM z centrum pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego stanu zagrażającego zdrowiu i życiu wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, pozwala na wezwanie pomocy medycznej. Usługa realizowana jest poprzez wyspecjalizowane centrum pomocy, dzięki któremu po odebraniu zgłoszenia ratownik medyczny, opiekun medyczny bądź pielęgniarka podejmują decyzję o sposobie udzielenia pomocy zgłaszającemu. 

Osoby zainteresowane Programem, zapraszamy do kontaktu.

Szczegółowe informacje dotyczące tzw. „opasek bezpieczeństwa” oraz realizacji Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” można uzyskać pod numerem telefonu (33) 855-35-53, bądź bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle, Pl. Hoffa 3, od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Ośrodka.