Nabór partnera

Gmina Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

 Działanie 7.4  Usługi społeczne

programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego  2021-2027

o nr FESL.07.04-IZ.01-032/23