Diagnoza problemów uzależnień

Powiększ obraz

Diagnoza Problemów Uzależnień na terenie Miasta Wisła – kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 03 lipca do 16 lipca 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Uzależnień Miasta Wisła.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/c453115f24b8103ca

 
Zachęcamy do udziału w badaniu.