Refundacja VAT za gaz

O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu.
Zwrotu podatku VAT nie otrzymają ci, którzy wykorzystują np. tylko do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową. 
Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do CEEB.
Kolejnym ważnym warunkiem otrzymania zwrotu VAT za gaz jest kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe w przypadku zwrotu VAT jest takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wnioski o zwrot VAT za gaz można składać:

  • w formie elektronicznej
  • w formie papierowej – MOPS Pl. B. Hoffa 3; Wisła

Zwrot VAT od ceny gazu obowiązuje od 1 stycznia 2023. O zwrot VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w nowym roku. 

Wnioski można składać do 31 grudnia 2023.

Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o zwrot VAT 2023?

Do wniosku trzeba załączyć:

  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię /odbiorca winien złożyć wniosek jako osoba uprawniona/
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne /faktura powinna być wystawiona na odbiorcę paliw = wnioskodawcę/
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.