projekt usł społ UKR

Powiększ obraz

PROJEKT: „Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła”

 NR:   WND-RPSL.09.02.10-24-003C/22-005

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o realizacji projektu pt.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła”

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśle w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wiśle,

Projekt skierowany do 50 osób dorosłych oraz 20 dzieci uciekających z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przebywających na terenie  w gminy Wisła.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Wisła, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej.

Zadania w ramach projektu:  wsparcie ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle, grupa wsparcia dla dzieci ukraińskich w Wiśle realizowana przez Parafię Rzymskokatolicką Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wiśle

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

  1. Realizowane przez Gmina Wisła :

– wsparcie pracownika merytorycznego, który pomaga w załatwieniu spraw urzędowych, pomaga w poszukiwaniu pracy, pomaga w zagospodarowaniu czasu wolnego, organizuje aktywności lokalne na rzecz obywateli Ukrainy itp., realizowane przez 6 miesięcy dla 50 uczestników projektu

– organizowanie bezpłatnych wizyt u psychologa (50h), prawnika (30h),

– zapewnianie opieki dla dzieci podczas trwania konsultacji/terapii rodziców

  • Realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wiśle:

– prowadzenie grupy wsparcia przez osoby porozumiewające się w języku ukraińskim dla 20 dzieci ukraińskich w wieku od 2,5 do 6 lat,

– prowadzenie zajęć z języka polskiego 8h/mc.

Do projektu mogą przystąpić następujące osoby:

-uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium RP od dnia 24.02.2022 zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE,

– przebywające na terenie Gminy Wisła.

Aby zgłosić się do projektu należy:

–  wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy do projektu

–  oryginały dokumentów należy przekazać do biura projektu znajdującego się w  MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

W razie pytań należy kontaktować się z Biurem Projektu MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona

Całkowita wartość projektu: 254 267,64 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 216 127,49 zł

Biuro projektu: MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz zgłoszeniowy do projektu