Stowarzyszenie 7 Dolin i FDDS

Powiększ obraz

Stowarzyszenie 7 Dolin realizuje projekt „Kameleon- adaptacja do nowej rzeczywistości”, który zakłada integrację osób przyjezdnych z Ukrainy ze społecznością lokalną, poprzez uruchomienie kompleksowych i holistycznych działań w zakresie pomocy uchodźcom w procesie adaptacji. Główne działania mają dostarczyć niezbędną wiedzę osobom dorosłym w poruszaniu się na rynku pracy i środowisku lokalnym, dzieciom ułatwić funkcjonowanie w procesie edukacji i środowisku rówieśniczym. W tym celu uruchomiono działania nakierowane na poszczególne zadania, organizując:

 1. Pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla dzieci i dorosłych.
 2. Pomoc prawną dla osób dorosłych i dzieci bez opiekunów;
 3. Pomoc żywnościową dla dzieci w przedszkolu;
 4. Pomoc socjalną w postaci rzeczowej jako zakup urządzeń niezbędnych do nauki języka polskiego (min.: tablica, laptop, drukarka).
 5. Działania integracyjne:
 • tworzenie i prowadzenie bezpiecznych przestrzeni dla dzieci: przedszkole, świetlica
 • organizacja zajęć w czasie ferii zimowych: artystycznych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
 • „Sztuka łączy dzieci -zajęcia integracyjno -rozwojowe z wykorzystaniem Ekoterapii, hortiterapii, mas sensorycznych i malarstwa wielkoformatowego oraz bajkoterapii.
 • „Bajkowe pogotowie” -cykl zajęć dla grup dzieci ukraińskich i polskich w obszarze lego storytellingu, gier językowych, zabaw integracyjnych;
 • „Podwieczorki ze sztuką” – rękodzielnicze spotkania integracyjne dla polsko-ukraińskiej grupy kobiet dorosłych (warsztaty rękodzielnicze, integracja przy kawie, herbacie, budowanie sieci wsparcia);
 • Spotkanie autorskie polsko-ukraińskie dla dzieci z autorką książki PL-UA Bal u Lamorożca – dwujęzyczne spotkanie i warsztat.
 • WYspiewajMY Europę – 18 – 19 listopada 2022w Bibliotece im. Jana Śniegonia w Wiśle – integracja społeczności polskiej i ukraińskiej w Wiśle: konkurs piosenki europejskiej, warsztaty kulinarne i koncert pieśni ukraińskich; Celem jest propagowanie muzyki i języków europejskich. 6 kategorii wiekowych. Działanie ma charakter międzynarodowy i zakłada:

– konkurs Piosenki Europejskiej 18.11.2022

– warsztaty kulinarne polsko-ukraińskie 19.11.2022

– koncert pieśni ukraińskich – zespół ZOZULA 19.11.2022

 • spotkania informacyjne dla rodziców i opiekunów: wsparcie w postaci pracownika merytorycznego, który będzie pomagał w aplikowaniu o środki przez ZUS PUE; rejestracji i korzystania z ofert  Powiatowego Urzędu Pracy, zakładania kont bankowych, kont na profilu zaufanym, kierowania do psychologa, prawnika i psychiatry,
 • materiały informacyjne nt. rynku pracy, pomocy prawnej, psychologicznej i Polityki Ochrony Dzieci;
 • ABC języka polskiego- cykl zajęć dla grup o różnych poziomie zaawansowania dzieci młodsze/dzieci starsze

Beneficjentami projektu, są osoby z Ukrainy, w każdej grupie wiekowej;

Projekt współfinansowany ze środków Radiohjӓlpen/Swedish Broadcast Foundation w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Plan International.