Teleopieka – 2023

Powiększ obraz

Nabór osób chętnych do programu osłonowego Teleopieka w 2023 roku.

Program kierowany do seniorów gminy Wisła, w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów.

Opaska telemedyczna w połączeniu z centrum ratunkowym gwarantuje najwyższą jakość teleopieki nad seniorem, który zyskuje tym samym poczucie bezpieczeństwa.

Jak działa teleopieka?

Użytkownik nosi opaskę na ręce tak jak zegarek. Dzięki temu urządzenie monitoruje jego funkcje życiowe i stale wysyła zabezpieczone dane do centrum telemedycznego, gdzie są analizowane. Gdy opaska wykryje upadek lub użytkownik samodzielnie wciśnie przycisk SOS natychmiast zostaje wyzwolony alarm i powiadomione zostaje telecentrum. Wykorzystując funkcję komunikacji głosowej ratownik (z takimi samymi uprawnieniami jak operatorzy numeru 112) „dzwoni” na opaskę i próbuje nawiązać kontakt z jej właścicielem.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefonicznie – 33 855 35 53

lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle, Pl. B. Hoffa 3.