Spotkanie seniorów, podsumowanie projektu

Powiększ obraz

W dniu 15 listopada 2022r. odbyło się spotkanie Seniorów – członków czterech stowarzyszeń senioralnych, które działają w Miasto Wisła – Klub Seniora, Klub Seniora Radość w Wiśle, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło nr 4 w Wiśle oraz Wiślańska Akademia Aktywnych ❤️

Spotkanie było okazją do wspólnego świętowania minionego Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Miłą atmosferę przy rozmowach tworzyła oprawa muzyczna i poczęstunek. Spotkanie było także podsumowaniem projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”, który ma na celu zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi o 55 osób. Mowa o osobach, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, m.in. poprzez usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania, ale także przez działalność Klubu Seniora i zwiększenie kompetencji 20 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi.

Projekt jest w Wiśle realizowany do końca roku 2022 i już teraz widać jego wymierne efekty, co ważne, był dofinansowany na poziomie 93 procent środków zewnętrznych.