inne źródła opalania

Powiększ obraz

O dodatek do ogrzewania 2022, czyli dofinansowanie do gazu, oleju opałowego, pelletu drzewnego i drewna już można wnioskować.

Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

wzór wniosku o dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel – można pobrać poniżej, lub osobiście w siedzibie MOPS w Wiśle, Pl. B. Hoffa 3