dodatek węglowy

Powiększ obraz

Realizacją Ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1692) zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle l. B. Hoffa 3.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać:

  1. w formie elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP
    – wnioski elektroniczne można uwierzytelnić za pomocą profilu zaufanego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
  2. w formie papierowej – bezpośrednio u pracowników MOPS

Pod niniejszym tekstem, w załączeniu jest druk wniosku o dodatek węglowy, wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Prosimy o wpisanie w druku wniosku adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy. Na wskazany email zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego. W przypadku braku adresu email, informację o przyznaniu dodatku można odebrać w MOPS. Brak odbioru informacji nie ma wpływu na wypłatę świadczenia.

Dodatek węglowy wynosi 3 tys. złotych i przyznawany jest jednorazowo.  Będzie wypłacany przez MOPS w ciągu 60dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy finansowany jest z budżetu państwa.

Zgodnie z w/w przepisami dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego).

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Druki papierowe wniosku można także pobrać w MOPS.