Spotkanie seniorów

Powiększ obraz

Transgraniczne spotkanie seniorów na Soszowie

10 czerwca br w schronisku na Soszowie odbyło się spotkanie seniorów z polsko-czeskiego pogranicza.

Spotkanie zorganizowane przez gminy Wisła i Nydek miało na celu integrację starszych mieszkańców obu miejscowości. Przedstawiciele czeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wymieniali doświadczenia, rozmawiali o swoich problemach, aktualnych wyzwaniach i specyfice działalności z przedstawicielami wiślańskich organizacji: Klubu Seniora, Koła Emerytów i Rencistów, Wiślańskiej Akademii Aktywnych i Klubu Radość. Wspólnie spędzony czas przy kawie, herbacie i kołaczach, muzycznie oprawiła kapela BezMiana z Zaolzia.

W spotkaniu uczestniczyli również włodarze obu sąsiedzkich gmin – burmistrz Wisły Tomasz Bujok oraz starosta gminy Nydek Jan Konečný.

Dziękujemy za pomoc w wywiezieniu naszych seniorów Tomaszowi Derwichowi – dyrektorowi Kolei Linowej Soszów, a także za organizacyjne wsparcie Katarzynie i Pawłowi Płonkom zarządzającym schroniskiem na Soszowie.

Projekt współfinansowany przez miasto Wisła oraz gminę Nydek z Programu wspierania zdrowego starzenia w krajobrazie morawsko-śląskim.