„Zbratajmy się”

Powiększ obraz

Zbratajmy się – LET’S GATHER

Stowarzyszenie 7 Dolin realizuje projekt „Zbratajmy się”, który zakłada integrację osób przyjezdnych z Ukrainy ze społecznością lokalną, poprzez uruchomienie kompleksowych i holistycznych działań w zakresie pomocy uchodźcom w procesie adaptacji. Główne działania mają dostarczyć niezbędną wiedzę osobom dorosłym w poruszaniu się na rynku pracy i środowisku lokalnym, dzieciom ułatwić funkcjonowanie w procesie edukacji i środowisku rówieśniczym. W tym celu uruchomiono działania nakierowane na poszczególne zadania, organizując:

 1. Pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla dzieci i dorosłych.
 2. Pomoc prawną dla osób dorosłych i dzieci bez opiekunów;
 3. Pomoc socjalną w postaci rzeczowej jako dofinansowanie tylko dla dzieci z Ukrainy wycieczek klasowych szkolnych; poczęstunek dla dzieci w Świetlicy
 4. Działania integracyjne:
   tworzenie i prowadzenie bezpiecznych przestrzeni dla dzieci: świetlica
   organizacja wakacyjnych zajęć artystycznych i sportowo-rekreacyjnych
   „Bajkowe pogotowie” – bajkoterapeutyczne zajęcia z elementami sensoplastyki, technik twórczych i
  relaksacyjnych dla dzieci, część zajęć prowadzona wspólnie dla dzieci i rodziców;
   polsko-ukraiński podwieczorek – cykl spotkań międzykulturowych dla kobiet – forum wymiany doświadczeń o życiu w Polsce, okazja do szlifowania kompetencji posługiwania się językiem polskim;
   spotkania informacyjne dla rodziców i opiekunów: spotkania z pracownikiem ZUS celem ułatwienia
  aplikowania o środki przez ZUS PUE; spotkania z pracownikiem PUP
   materiały informacyjne nt. rynku pracy, pomocy prawnej, psychologicznej i Polityki Ochrony Dzieci;
 5. Naukę języka polskiego dla dzieci: ABC Zabawy językowe – polski dla dzieci – nauka poprzez zabawę, gry ruchowe i muzyczne
 6. Wprowadzenie Polityki Ochrony Dzieci
 7. Superwizję dla zespołu realizującego zadania w projekcie.
 8. Warsztaty dla osób wspierających uchodźców Ukraińskich- podczas których uczestnicy dowiedzą się jak należy postępować z osobami po traumie, w silnym stresie, poznają podstawy interwencji kryzysowej, a także dowiedzą się jak dbać o własne zdrowie psychiczne w zaistniałej sytuacji.

Beneficjentami projektu, są osoby w każdej grupie wiekowej;

Stowarzyszenie 7 Dolin

Wisła Pl. Hoffa 3

Koordynator tel. 789 410 515