Teleopieka korpus 2022

Powiększ obraz

Teleopieka dla potrzebujących

Program Osłonowy Gminy Wisła na rok 2022

Gmina Wisła przystąpiła do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który w sposób całościowy odnosi się do seniorów oraz wskazuje na potrzebę poprawy poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Wdrożenie systemu teleopieki oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii w ułatwieniu organizacji opieki dla osób starszych, może być dużym wsparciem i jest zalecanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozwiązaniem. System teleopieki przyczynia się w znacznym stopniu do odciążenia system opieki zdrowotnej, wspiera codzienne funkcjonowanie osób starszych, a opiekunom umożliwia pogodzenie ról, które wypełniają w społeczeństwie.

Usługa Teleopieki jest odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania mieszkańców gminy Wisły, w tym korzystających z usług opiekuńczych zapewnianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i jest skierowana przede wszystkim do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Wykorzystując nowoczesne technologie zwiększone zostanie bezpieczeństwo podopiecznych poprzez szybkie reagowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, a także udzielana będzie pomoc i wsparcie interwencyjne – zwłaszcza poza godzinami pracy MOPS.

System Teleopieki ma za zadanie zwiększyć komfort życia i poczucie bezpieczeństwa nie tylko użytkownikom urządzeń, ale również ich rodzinom, które mogą zostać szybko poinformowane, że ich bliscy potrzebują pomocy. Pomoc w tej formie skierowana będzie do osób, które z uwagi na chorobę, niepełnosprawność, wiek, ograniczoną mobilność lub inne obiektywne trudności wskazane przez pracownika socjalnego, wymagają wsparcia w formie teleopieki, a równocześnie nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć sobie oprzyrządowania niezbędnego do realizacji tej usługi.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wisła Pl. Hoffa 3 ; tel. 33 855 35 53