opiekun prawny ukr

Powiększ obraz
Kancelaria TRAKTAT, Szymon Tatka, Joann Świba

Ustanowienie OPIEKUNA TYMCZASOWEGO dla dziecka z terytorium Ukrainy

Wniosek osoby oraz wniosek instytucji o ustanowienie OPIEKUNA TYMCZASOWEGO dla dziecka (które przybyło na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi) bez opieki swoich rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie z prawem polskim.

Wniosek do sądu może złożyć m.in.:

  • osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem lub
  • osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po jego wjeździe do Polski i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku lub
  • przedstawiciele organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom lub
  • inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań.

WNIOSEK MUSI BYĆ ZŁOŻONY W JĘZYKU POLSKIM

Dla osób przebywających na terenie powiatu cieszyńskiego właściwym jest Sąd Rejonowy
w Cieszynie, ul. Garncarska 8 Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Додаток до заяви особи або установи на призначення ТИМЧАСОВОГО ОПІКУНА дитини (яка прибула на територію Польщі з території України внаслідок бойових дій) без опіки батьків чи законних опікунів, відповідно до польського законодавства.

Заява до суду може подати, зокрема,

  • особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною або
  • особа, яка взяла під опіку неповнолітнього після його в’їзду до Польщі та здійснює його в день подання заяви або
  • представники організацій, що надають допомогу іноземцям або
  • інші особи або організації в рамках своїх завдань.

ЗАЯВКА МАЄ БУТИ ЗАПОВНЕНА ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ

До компетенції осіб, які перебувають у Цешинському повіті, належить районний суд

у Цешині, вул. Гарнцарська(Garncarska) 8, Відділення ІІІ Сім’ї та Неповнолітніх