wnioski 300

ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY / ПІЛЬГА 300 ЗЛОТИХ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Gdzie można składać:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle; 43-460 Wisła Pl. B. Hoffa 3

Godziny otwarcia:

– poniedziałek, środa  od 7.00 – 15.00

– wtorek, czwartek od 7.00 – 16.00

– piątek od  7.00- 13.00

Obywatele Ukrainy składają osobiście wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł). W imieniu osoby małoletniej wniosek składa jedno z rodziców, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. Osoby małoletnie nie muszą być obecne przy składaniu wniosku.

Obywatele Ukrainy składający wniosek powinni posiadać przy sobie:

  • nadany numer PESEL (własny oraz osób małoletnich będących pod opieką osoby składającej wniosek),
  • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy (własny oraz osób małoletnich będących pod opieką osoby składającej wniosek),
  • dokładny adres pobytu w Wiśle (ulica, numer posesji/budynku, numer mieszkania),
  • numer polskiego rachunku bankowego (wskazane).

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

– numer telefonu polskiego operatora

– adres poczty elektronicznej

Wniosek można pobrać: