Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Można już składać wnioski o dodatek osłonowy, czyli specjalne świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych. Nowe świadczenie zostanie wypłacone w dwóch ratach tylko w przypadku wniosków, które wpłyną w styczniu 2022 r. Osoby składające je od lutego do końca października 2022 r. otrzymają jednorazowo całą kwotę.

Przyznawaniem pomocy finansowej zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle.

Wysokość świadczenia – art. 2 ust. 6, który przewiduje wyższą od podstawowej kwotę dodatku osłonowego. Co do zasady, w zależności od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, będzie on wynosił od 400 zł do 1150 zł. Natomiast gdy głównym źródłem ogrzewania są m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, piecokuchnia, w których pali się węglem, to świadczenie jest wyższe i wynosi od 500 zł do 1437,50 zł. Jednak aby otrzymać podwyższoną kwotę dodatku, źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB). 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany zgodnie ze stanem faktycznym na dzień jego złożenia. Dlatego jeśli w międzyczasie dojdzie do zmian składu gospodarstwa domowego, nie wpłynie to na wysokość kolejnej raty dodatku lub jednorazowej wypłaty.

Do pobrania – wniosek