informacja zus

Powiększ obraz

Informacja dotycząca przyznawania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczeń:

·         Rodzina 500+ (załącznik 1, 2)

·         oraz Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO – załącznik 3, 4).

Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie elektronicznie.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej pod linkami:

         1.          Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku z ZUS

         2.          Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Realizacja zadań została powierzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na podstawie:

Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.).

Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270).