Projekt aktywna integracja

„Aktywna integracja w Gminie Wisła” – projekt realizujemy od lutego br.

Bogaty program obejmuje spotkania w klubie aktywnych, kursy i szkolenia zawodowe, działania wspomagające – aktywizujące m.in. warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, komputerowe, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, dietetykiem, trenerem pracy. Uczestnicy projektu mają również możliwość skorzystania z rehabilitacji.

 
Spotkania w klubie aktywnych są okazją do refleksji nad tym, co nasi Uczestnicy zyskali poprzez udział w projekcie? Jako najważniejsze korzyści należy uznać: podniesienie aktywności społecznej, uzyskanie nowych umiejętności, poczucie dobrze wykorzystanego czasu.
Dla zespołu pracowników MOPS realizacja projektu jest cennym doświadczeniem, które zamierzamy  wykorzystywać w przyszłości.

„Aktywna integracja w Gminie Wisła”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE Działania 9.1 Aktywna integracja PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.02.2021 r. do 31.05.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśle w partnerstwie z PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.