Klub Senior+

W bieżącym roku Klub „Senior+” w Wiśle kontynuuje swoją działalność. Seniorzy spotykają się w czwartki w budynku centrum przesiadkowego przy ul. 1 Maja 69. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna, aby uwzględnić wielorakie zainteresowania członków klubu.

Przy drobnym poczęstunku odbywają się rozmowy czy emocjonujące rozgrywki w jungę. Dzieliliśmy się wspomnieniami z odbytych podróży w ciekawe miejsca np. Syberia, Grecja, oglądając zdjęcia i inne pamiątki. Na spotkaniach z historykiem p. Maciejem Oczkowskim podróżowaliśmy wirtualnie do dawnego Krakowa oraz poznawaliśmy unikatową różnorodność wyznaniową naszej miejscowości.

Zajęcia artystyczne z twórczynią ludową p. Ewą Lazar zaowocowały pięknymi wiosennymi kwiatami i świątecznymi dekoracjami. Uczestniczki zajęć nauczyły się także ozdabiania przedmiotów techniką decoupage i uszyły oryginalne koty.

Dwukrotnie odwiedziliśmy Muzeum Beskidzkie w Wiśle, gdzie obejrzeliśmy ekspozycję stałą i enklawę budownictwa drewnianego, wysłuchując przy okazji ciekawej opowieści kowala. Prezentacje przedstawione przez p. Michała Kawuloka dostarczyły wielu  nowych informacji na temat dziedzictwa  architektonicznego Wisły oraz życia i twórczości Czesława Kuryatty, którego prace mogliśmy podziwiać na okolicznościowej wystawie.

Ostatnie zajęcia można by uznać za „słodko-gorzkie”. Pierwsza część poświęcona była czekoladzie. Oglądając prezentację i rozwiązując krzyżówkę jedliśmy świeżutkie muffiny – bez wyrzutów sumienia, gdyż jak się dowiedzieliśmy czekolada jest zdrowa! W drugiej części asp. szt. p. Tomasz Pszczółka z KPP w Cieszynie, przeprowadził online szkolenie na temat bezpieczeństwa seniorów, które spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestniczek zajęć.

Obecnie Klub „Senior+” liczy 14 członków. Wciąż jest możliwość dołączenia do tego grona, więc serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle.