Lepszy Ty

Lepszy Ty – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM w Cieszynie i Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, zapraszają:

Osoby w wieku 18 do 55 lat, z terenu powiatu cieszyńskiego:
osoby niepełnosprawne z orzeczeniem
bezrobotne zarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
korzystające z PO PŻ

Formy wsparcia:

doradztwo i konsultacje
zwrot kosztów dojazdu
certyfikowane szkolenia zawodowe
Płatne staże – 5 miesięczne staże dla uczestników, miesięczna kwota dla pracownika wynosi 1.536,50 zł

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY