Wspieraj Seniora

Powiększ obraz

Gmina Wisła przystąpiła do realizacji II edycji Programu Wspieraj Seniora w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku, który skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, którzy w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej. Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. wyprowadzenia psa, załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych) jak również w obszarze szczepień tj. pomocy przy rejestracji itp..

W celu zmaksymalizowania bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla seniorów i zabezpieczenia się przez osoby korzystające z programu przed osobami podszywającymi się pod realizatorów tego zadania należy przestrzegać poniższych zasad:

KROK 1.

Senior, który zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – pod numer 22 505 11 11.

KROK 2.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego  ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

  • Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle skontaktuje się z seniorem telefonicznie, zweryfikuje zgłoszenie i ustali formę wsparcia.

Pracownik Ośrodka poda imię i nazwisko osoby, która do Seniora przyjdzie – dla pewności zapisz imię i nazwisko osoby, która ma przyjść.

Wolontariusze Ośrodka będą posiadać identyfikatory.

  • W celu potwierdzenia ustaleń telefonicznych można zadzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisle na numer telefonu 33 855 35 53.

KROK 4.

  • Koszty zakupów pokrywa senior.
  • Pamiętaj odbierając zakupy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.