Projekt: DOŚWIADCZENIE I BEZPIECZEŃSTWO – TARCZA SENIORA 2020

Powiększ obraz

Projekt: DOŚWIADCZENIE I BEZPIECZEŃSTWO – TARCZA SENIORA 2020

Wiślańskie Stowarzyszenie „7 Dolin”, w okresie 07.11.2020 – 15.12.2020 realizuje projekt: „Doświadczenie i bezpieczeństwo – tarcza seniora 2020”. W pandemii sam fakt możliwego zarażenia wirusem nie jest jedynym zagrożeniem, gdyż istnieje wiele innych, nie mniej niebezpiecznych, będących implikacją obecnej sytuacji.  Inne ryzyka, często związane z izolacją,  a więc z koniecznością pozostania w domu, np. przemoc, cyber-niebezpieczeństwo, obciążenia psychiczne – są równie groźne. Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju pandemii, zaplanowano działania prewencyjne, które aktywnie ochronią seniorów i zminimalizują skutki pandemii, jak i działania odpowiadające na bieżące potrzeby grupy docelowej.

Zadanie realizowane jest w dwóch gminach powiatu cieszyńskiego: Cieszynie i Wiśle. Grupę docelową stanowią seniorzy, min.: uczestnicy Klubu „Senior+”, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Akademii Aktywnych, Koła Emerytów  i Rencistów, grup samopomocowych, w tym osób niepełnosprawnych.

Zauważalnymi skutkami pandemii w grupie osób starszych, jest izolacja społeczna. Osoby starsze, niepełnosprawne są mniej aktywne. Nie mają rozeznania i wiedzy, jak reagować w sytuacji zagrożenia zdrowia. Z jednej strony boją się samotności ale nie mając wiedzy nt. środków ochrony osobistej, zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, asertywności i tego gdzie szukać pomocy np. w sytuacji doznawania przemocy, pozostają bezradne i zamykają się w domach, co wpływa na pogorszenie jakości ich życia.

Projekt „Doświadczenie i bezpieczeństwo- tarcza seniora 2020” to spotkania z psychologiem, historykiem, pracownikiem mającym doświadczenie pracy z osobami dotkniętymi przemocą, interwentem kryzysowym, w celu przekazania uczestnikom komplementarnej wiedzy w obszarze przeciwdziałania skutkom pandemii, o tematyce: „Radzenie sobie ze stresem, samotnością i możliwymi zaburzeniami psychicznymi”, „Sprawność umysłowa, jak ją zachować”, „Niebezpieczeństwa ze strony obcych, jak się przed nimi chronić”, „Koperta życia i plan awaryjny- jestem gotowy na ratunek”, „Nasza historia fundamentem poczucia bezpieczeństwa psychicznego”.

Z uwagi na bezpieczeństwo powyższe warsztaty będą realizowane on-line (przez komunikator google meet) oraz model  off-line, zostaną dostarczone bezpośrednio do odbiorców płyty CD z nagranym wykładem, połączonym z materiałami w formie Word (materiały warsztatowe) do wykorzystania w środowisku domowym.

Koordynator projektu Magdalena Bosowska, tel. 789 410 515

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach, w ramach zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.