Model rehabilitacja kompleksowa

Informacja na temat projektu Model rehabilitacja kompleksowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuje, iż Oddział Śląski PFRON w Katowicach rozpoczął realizację projektu „Model rehabilitacja kompleksowa”, którego celem jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (OKR), obejmując następujące moduły:

Moduł I – zawodowy – mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;

Moduł II – psychospołeczny – mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;

Moduł III – medyczny – mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Projekt skierowany jest do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tą sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w takim Ośrodku są bezpłatne.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w programie osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie powiatu, co daje możliwość zwiększenia ich aktywizacji zawodowej.

Osoby zainteresowane projektem, prosimy o kontakt z Oddziałem Śląskim PFRON Katowice, P. Teresa Saczuk nr tel. (32) 49-32-120

Ulotka informacyjna – plik do pobrania