Model rehabilitacja kompleksowa

Dla mieszkańców województwa śląskiego Ośrodek Rehabilitacji kompleksowej znajduje się w Sanatorium Uzdrowiskowym Róża w Ustroniu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w lipcu b.r. rozpoczął nabór osób do projektu „Model rehabilitacja kompleksowa”

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK), obejmując następujące moduły:

Moduł I – zawodowy,

Moduł II – -psychospołeczny,

Moduł III- medyczny.

Oferta skierowana jest dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonania doczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić te sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonująca prac e odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.  W powrocie do aktywności zarodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w takich Ośrodku są bezpłatne.

Średni pobyt w ośrodku wynosi 9 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy, minimalny czas pobytu wynosi 3-4 miesiące.

Rehabilitacja odbywa się w trybie stacjonarnym do 30 osób w każdym cyklu rehabilitacji
i niestacjonarnym do 20 osób.

Liczba godzin wsparcia w ciągu dnia wynosi 6-7 godzin na uczestnika.

Dla mieszkańców województwa śląskiego Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej znajduje się w Ustroniu w Sanatorium Uzdrowiskowym Róża.

Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt z Oddziałem PFRON Katowice pod numerem tel. (32) 49 32 120.