Program „Wspieraj Seniora”

Powiększ obraz

Gmina Wisła przystąpiła do Programu „Wspieraj Seniora”

Szanowni Państwo

W związku z nowymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, które dotyczą także seniorów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle realizuje Program „Wspieraj Seniora”. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na bezpieczeństwo. Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia br.

Zasady działania:

  1. Osoba starsza (70 lat i więcej), która zdecyduje się pozostać w domu dzwoni na ogólnopolską infolinię, uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów 22 505 11 11.
  2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do MOPS przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
  3. Pracownik MOPS kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, zgodnie ze wskazanym w katalogu zakresem: artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, wyrzucenie śmieci, wyprowadzenie psa.
  4. Koszty zakupów pokrywa senior.

Z Programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 r.ż. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej seniora. Ocena stanu sytuacji i udzielenie wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji MOPS. Udzielenie pomocy w ramach Programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie MOPS.

Zorganizowana usługa wsparcia może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu.

Do udziału w realizacji programu zapraszamy wolontariuszy. Osoby chętne do współpracy proszone są o zarejestrowanie swojej oferty w bazie wolontariuszy na stronie https://wspierajseniora.pl/.

Pomoc udzielana będzie osobom, które nie są objęte kwarantanną lub izolacją domową, a ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka.