Projekt „Obywatel Senior” [REKRUTACJA]

Powiększ obraz

Projekt „Obywatel Senior” [REKRUTACJA]

Serdecznie zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia do udziału, w realizowanym przez Akademię Lokalnej Przedsiębiorczości, projekcie „Obywatel senior”. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczne i obywatelskie poprzez organizację szkoleń, warsztatów, a także utworzenie „Poczty Obywatelskiej”.

W ramach projektu przewidziano:

a) Szkolenia „Obywatel Senior” – obejmować będą realizacje 2 trzydniowych wyjazdowych szkoleń. Tematyka  prowadzonych  szkoleń obejmować będzie m. in.: prace w grupach, diagnozę lokalnych problemów społecznych i obywatelskich, komunikacje i konsultacje społeczne, elementy warsztatów ożywienia obywatelskiego, motywacje oraz angażowanie seniorów w prace społeczną, planowanie inicjatyw i ich właściwą realizacje, sztukę osiągania celów, planowanie długofalowe i strategiczne, zdobywanie poparcia dla inicjatyw seniorskich, pozyskiwanie środków na działalność dla seniorów, zagadnienia prawa administracyjnego ukierunkowanego na rady seniorów, media społecznościowe dla seniora (jak korzystać i promować idee w mediach społecznościowych). Udział w szkoleniach jest darmowy, a koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywane są z środków przewidzianych na realizację projektu.

b) Utworzenie i obsługę „Poczty Obywatelskiej” – Skrzynki „Poczty Obywatelskiej” zlokalizowane są w:

Klubie „Senior +” ul. 1 Maja 69

oraz budynku MOPS Pl. Hoffa 3

Do skrzynki seniorzy mogą wrzucać karteczki z postulatami oraz spostrzeżeniami na temat bieżących spraw społeczno-politycznych.  Swoje postulaty i spostrzeżenia seniorzy będą mogli przekazywać w sposób anonimowy lub zostawiając informacje kontaktowe, które umożliwią pozyskanie dodatkowych informacji o zgłaszanym postulacie.  Cyklicznie wszystkie skrzynki będą otwierane, pozyskane informacje będą analizowane i zostaną zaprezentowane w formie raportu.

c) Warsztaty „Aktywny Senior” – realizowane będą z udziałem uczestników Szkoleń „Obywatel Senior”, którzy będą uczestniczyć w nich w ramach wolontariatu.

Warsztaty zostaną przygotowane przy udziale grupy seniorów uczestniczących w szkoleniach Obywatel Senior. Pomogą oni w zorganizowaniu warsztatów w swojej gminie m. in. poprzez: rekrutacje pozostałej części uczestników warsztatów, przygotowanie i realizacje planu promocji warsztatów w środowisku lokalnym, przygotowanie i zaproszenie przedstawicieli środowiska lokalnego, przygotowanie zaplecza technicznego warsztatów. Będą również pełnić rolę asystentów techniczno-merytorycznych, tj. motywować innych do pracy, przygotowywać arkusze do pracy w grupach itp. Warsztaty odbywać się będą przez 2 dni, każdy dzień obejmować będzie 6 godzin warsztatów. Tematyka warsztatów obejmować będzie m. in.: Diagnozę problemów lokalnych i zasobów jakimi dysponuje dana gmina, Tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozę problemową, ich opracowanie i wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku lokalnym, sztuka prowadzenia dialogu obywatelskiego, metody prowadzenia dialogu, struktura prowadzenia konsultacji, jak prowadzić konsultacje społeczne, jak wspierać seniorów w inicjatywach społecznych, planowanie strategiczne – długofalowe myślenie o rozwiązywaniu problemów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśle.

Więcej na temat projektu: