Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wznowieniu działalności Zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. pomocy rodzinie.

Powiększ obraz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wznowieniu działalności Zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. pomocy rodzinie.

Nasi psycholodzy oferują pomoc dwutorowo:

dzieciom/uczniom na terenie przedszkoli i szkół podstawowych,

osobom dorosłym i rodzinomw gabinecie.

Udział w konsultacjach jest dobrowolny i bezpłatny.

DZIECI / UCZNIOWIE

Na terenie placówek oświaty – na udział dziecka w zajęciach, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna. Jeżeli rodzic wyraża zgodę na objęcie dziecka pomocą psychologiczną na terenie placówki – nie może ingerować   w metody pracy specjalisty, bądź narzucać mu kierunku postępowania.

Prawo do ochrony danych

Rodzic ma prawo do ochrony danych osobowych (swoich i dziecka), ale przede wszystkim – do tajemnicy. Zatem informacje, które ujawnia psychologowi, są objęte tajemnicą (czyli nie być przekazywane do innych instytucji i postronnych osób), chyba że dobro dziecka stanowi inaczej. Rzadko się zdarza, że informacje przekazywane są poza „rodzicami”. Dzieje się to tylko wówczas  gdy dochodzi do popełnienia przestępstwa. Niemniej z uwagi na „tajemnicę zawodową” nasi psycholodzy mają tendencję raczej nadmiernego chronienia informacji o kliencie, niż ujawniania.

Prawa dziecka

Dziecko ma prawo nie wyrazić zgody na rozmowę z psychologiem.

Dziecko może nie wyrazić zgody na spotkanie z psychologiem, odmówić rozmowy z nim i udziału w badaniu/terapii/warsztatach.

Psycholog, wraz z rodzicem, może podjąć próbę zmotywowania dziecka, niemniej nie można go przymuszać. Dziecko zmuszone – pracuje w oporze, ujawnia negatywne emocje, nie podejmuje wysiłku, co fałszuje jego obraz i nie daje pozytywnego rezultatu pracy.

Dziecko ma prawo do tajemnicy

Zdarzają się sytuacje, że dziecko/nastolatek – będąc u psychologa – stwierdza, że nie chce, aby „to” było powiedziane rodzicowi/opiekunowi. Jeżeli „to” nie jest związane z popełnionym przestępstwem (bądź byciem jego ofiarą), nie zagraża życiu dziecka (nie są to myśli i zamierzenia samobójcze) psycholog o „tym” rodzicowi/opiekunowi nie powie. Czasami rodzice niepokoją się lub irytują z tego powodu ale nie jest to działanie skierowane przeciw nim. Tak buduje się podmiotową relację z dzieckiem, w której będzie ono miało zaufanie do specjalisty, doświadczając poczucia bezpieczeństwa, szacunku i akceptacji. Psycholog, który wbrew woli dziecka przekaże informacje dalej, nadużyje jego zachowania i – mówiąc kolokwialnie – „spali układ”, a to zamknie dalsze możliwości profesjonalnej pomocy.

Jednocześnie – pragnąc uspokoić rodziców – chcę dodać, że w kontakcie z dzieckiem pracuje się również nad jego relacją z bliskimi dorosłymi, czyli rodziną.

OSOBY DOROSŁE / RODZINY  

Zapewniamy również osobom dorosłym/rodzinom poszukującym pomocy i wsparcia, pomoc psychologiczną dopasowaną do indywidualnego zgłoszenia. Indywidualna konsultacja psychologiczna ma na celu określenie obszaru problemów, z którymi chcemy się uporać. Zdarza się, że w pewnym momencie naszego życia stwierdzamy, że trudności, które nas spotykają są ponad miarę naszych sił, że jesteśmy bezsilni, że sami nie będziemy w stanie sobie z nimi poradzić.

Oczekujemy Państwa w każda środę w godz.: 8:00 – 9:30, w salce budynku dworca kolejowego przy ul. 1 Maja 69.

Na wizytę należy umówić się indywidualnie pod numerem telefonu: 730 795 510.

Dołożyliśmy wszelkich starań by wizyty były pozbawione ryzyka epidemicznego.