Zmiana w funduszu alimentacyjnym

ZMIANA W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM 2023/2024


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w okresie świadczeniowym trwającym od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r., jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209zł.
W okresie świadczeniowym 2023/2024 trwającym od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie ustalane na podstawie dochodów z 2022 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej rodziny.
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1209 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
W przypadku, gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej zgodnie z wyżej przedstawionym sposobem wyliczenia jest niższa, niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 można składać drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia od dnia 01.07.2023.
Wnioski w wersji tradycyjnej (papierowej) można pobierać i składać od dnia 01.08.2023 r.