INFORMACJA

INFORMACJA


ŚWIADCZENIE DOBRY START (SDS 300+)


Wnioski o świadczenie dobry start (SDS 300+) przyznawane w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 

można składać od dnia 01.07.2020r. elektronicznie, 

natomiast od dnia 01.08.2020r. także w formie papierowej.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (SW 500+)


Prawo do świadczenia wychowawczego (SW 500+) z wniosków złożonych po dniu 01.07.2019r. było/jest ustalane do miesiąca maja 2021r. włącznie.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (SW 500+) na kolejny okres 2021/2022 mogą być składane od dnia 01.02.2021r. elektronicznie, a od dnia 01.04.2021r. także w formie papierowej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

(na nowy okres zasiłkowy od miesiąca listopada 2020r.)


Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 rozpoczynający się od dnia 01.11.2020r. można składać od dnia 01.07.2020r. elektronicznie, natomiast od dnia 01.08.2020r. także w formie papierowej.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

(na nowy okres świadczeniowy od miesiąca października 2020r.)


Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 rozpoczynający się od dnia 01.10.2020r. można składać od dnia 01.07.2020r. elektronicznie, natomiast od dnia 01.08.2020r. także w formie papierowej.


Rekomendujemy składanie wniosków w formie elektronicznej


Wykaz banków, za pośrednictwem których można złożyć wniosek o SDS 300+ i SW 500+
Informacja, jakie wnioski elektroniczne można przesłać przez portal Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)