Senior+

  • Ogłoszenie o rekrutacji
  • Regulamin klubu
  • Wniosek o przyjęcie do klubu „Senior+”
  • Protokół uzgodnień
  • Zgoda na publikowanie wizerunku
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  • Zaświadczenie lekarskie