Informacja o RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie „RODO”.

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą
    w Wiśle ( 43-460) , Plac B. Hoffa 3 reprezentowany przez Panią Magdalenę Bosowską kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle,
    a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować
    z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
    w Wiśle z Panią Agnieszką Sutor za pomocą adresu : iod@mops.wisla.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani /Panu prawach z tym związanych będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Dane Osobowe – RODO”, dostępnej pod adresem:

www.bip.wisla.pl

Administrator Danych Osobowych